StranaMestoPovolanieVek
       Od  Do
+ Agrárna strana vidieka
Meno Priezvisko  Mesto  Povolanie  Vek
1. Jozef Vaškeba Bratislava poľnohosp. ekonóm 78
2. František Kolesár Šoporňa agropodnikateľ 62
3. Július Gašpír Nitrianske Pravno riaditeľ spoločnosti 50
4. Vladimír Gozora Nitra vysokoškolský profesor 57
5. Marcel Novický Cífer predseda družstva 51
6. Karol Achymský Žilina predseda poštového reg. úradu 51
7. Jaroslav Dobiš Nitra poradca 38
8. Pavel Túroci Banská Bystrica poľnoh. inžinier 67
9. Jozef Húska Nitra vysokoškolský učiteľ 70
10. Jozef Víglaský Zvolen univerzitný profesor 57
11. Miroslav Pakši Krupina poľnohospodársky inžinier 57
12. Ladislav Plaštiak Dvorníky agronóm 49
13. Ivan Hričovský Nitra vysokoškolský profesor 74
14. Mária Behanovská Uňatín administratívna pracovníčka 46
15. Helena Valentová Jur nad Hronom starostka 52
16. Pavel Adam Vígľaš dôchodca 72
17. Štefan Planý Sabinov obchodný zástupca 64
18. Jozef Stankovič Terany agropodnikateľ 50
19. Milan Dunár Veľké Leváre agropodnikateľ 48
20. Róbert Madaj Prievidza lekár 51
21. Miroslav Kromka Bratislava vysokoškolský pedagóg 43
22. Ladislav Petyi Lučenec agropodnikateľ 33
23. Jozef Golian Hriňová agropodnikateľ 55
24. Vladimír Švacho Zemianske Podhradie súkr. hospod. roľník 71
25. František Hadušovský Hodkovce starosta 46
26. Mária Kulaviaková Poluvsie účtovníčka 42
27. Zoltán Adorjan Bratislava vysokoškolský pedagóg 64
28. Miroslav Habán Nitra vysokoškolský učiteľ 36
29. Jozef Nahacký Šoporňa predseda družstva 53
30. Michal Storoška Očová riaditeľ poľnonákupu Slatina 58
31. Juraj Šmigeľ Kamienka predseda poľnohospodárskeho družstva 53
32. Eduard Kolesár Nitra poľnohospodársky inžinier 28
33. Miroslav Majzlik Stará Turá manažér 34
34. Pavol Vagaský Merník výkonný riaditeľ 55
35. Milan Gaál Veľké Rovné živnostník 50
36. Justína Kolesárová Galanta agropodnikateľka 54
37. Branislav Kolesár Šoporňa podnikateľ 27
38. Erika Jonasová Handlová manažérka 32
39. Bronislava Nysteová Lučenec podnikateľka 46
40. Jozef Čarada Čachtice manažér PD 52
41. Ján Gučík Podolie predseda družstva 49
42. Zdenek Kúdela Levice obchodný riaditeľ 54
43. Ján Klimek Bratislava štátny zamestnanec 72
44. Rudolf Kováčik Kovarce ekonóm 63
45. Jozef Dráb Poruba poľnohospodársky inžinier 56
46. Jozef Mikla Velčice starosta 58
47. Roman Švantner Mýto pod Ďumbierom predseda poľnohospodárskeho družstva 42
48. Pavel Igaz Veľké Hoste poľnohospodársky inžinier 51
49. Jaroslav Gočaltovský Revúca primátor 51
50. Jozef Mechura Dedinka agropodnikateľ 45
51. Mária Igazová Veľké Hoste vedúca závodu 46
52. Miroslav Janiga Jakubovany živnostník 41
53. Vladimír Kanát Závada agropodnikateľ 34
54. Ján Brnák Pukanec podnikateľ 49
55. Milan Elischer Malinová vodoinštalatér 51
56. Radoslav Čičmanec Lučenec stredoškolský učiteľ 29
57. Andrej Šofranko Markušovce samostatne hospodáriaci roľník 29
58. Jozef Spišiak Prievidza pedagóg 70
59. Juraj Frandel Muráň obchodný zástupca 39
60. Štefan Kráľ Pohorelá podnikateľ 56
61. Ján Kulich Sebedražie výkonný riaditeľ 56
62. Elena Šrámelová Banská Bystrica vedúca oddelenia 51
63. Marcel Cabala Banská Bystrica podnikateľ 40
64. Jarmila Hrúzová Brezolupy starostka obce 48
65. Ján Pasternák Hanušovce nad Topľou predseda ROD 52
66. Elena Bukovská Gajary agropodnikateľka 44
67. Viktor Moravčík Giraltovce údržbár 56
68. Vincencia Šikulajová Galanta dôchodkyňa 59
69. Jozef Kršek Kostolište staviteľ 57
70. Adrián Semko Galanta podnikateľ 41
71. František Vajda Nitrianske Rudno podnikateľ 34
72. Igor Vajda Diviaky nad Nitricou manažér 33
73. Klára Vavrišinová Nitra vysokoškol. pedagóg 44
74. Marta Vajdová Nitrianske Rudno podnikateľka 23
75. Jozef Lukáč Bardejov technik 47
76. Edita Semková Galanta úradníčka 40
77. Jozef Molnár Marcelová poľnohosp. inžinier 63
78. Margita Košarišťanová Rakovo ekonómka 52
+ Aliancia nového občana
Meno Priezvisko  Mesto  Povolanie  Vek
1. Eva Černá Bratislava poslankyňa NR SR 42
2. Dušan Rapoš Bratislava filmový a hudobný producent 52
3. Aneta Parišková Košice manažérka 33
4. Pavol Rusko Bratislava poslanec NR SR 42
5. Beáta Brestenská Bratislava poslankyňa NR SR 50
6. Maroš Havran Nová Baňa manažér 30
7. Viera Rusková Bratislava mediálna poradkyňa 40
8. Vlastimil Ondrejka Sečovce prednosta 52
9. Magdaléna Krasulová Haluzice generálna sekretárka 42
10. Ivan Bajchy Levice konateľ spoločnosti 40
11. Slavomíra Husárová Humenné manažérka 32
12. Emil Potočník Rimavská Sobota kontrolór 53
13. Michal Brožina Svidník súdny exekútor 49
14. Vojtech Bodnár Moldava nad Bodvou konateľ 48
15. Ján Kazár Liptovský Hrádok štátny zamestnanec 43
16. Jana Martinková Púchov manažérka 40
17. Peter Šťastný Senica lekár 35
18. Pavel Derkay Bratislava súkromný podnikateľ 44
19. Milan Lörinc Michalovce manažér 28
20. Peter Mazúr Stupava podnikateľ 59
21. Ľubomír Fábik Častkov podnikateľ 39
22. Miroslav Aschengeschvantner Jacovce riaditeľ spoločnosti 40
23. Pavol Valúch Stará Turá živnostník 42
24. Anton Adamus Žilina živnostník 42
25. Daniela Štieberová Prešov živnostníčka 38
26. Vladimír Tot Košice manažér 42
27. Andrej Mašlonka Zvolen súkromný podnikateľ 45
28. Michal Géci Bratislava súkromný podnikateľ 28
29. Slavomír Brza Dudince riaditeľ marketingu 40
30. Vladimír Cahajla Bardejov advokát 55
31. Katarína Frankovičová Košice ekonómka 65
32. Štefan Škandera Martin riaditeľ 58
33. Peter Čelko Považská Bystrica súkromný podnikateľ 43
34. Milan Bukoven Levice riaditeľ gymnázia 48
35. Janka Hečková Trnava riaditeľka školy 51
36. Alena Tobiašová Bratislava zástupkyňa starostu 40
37. Marek Mittaš Prievidza študent VŠ 22
38. Ľubomír Kovár Bratislava súkromný podnikateľ 50
39. Tibor Sklut Horná Potôň starosta obce 43
40. Ivan Mačura Nitra vysokoškolský pedagóg 66
41. Ivona Tarbajovská Trenčín ekonómka 48
42. Martina Kucharská Dolný Kubín riaditeľka 31
43. Iveta Attresová Košice ekonómka 28
44. Eva Legáthová Levoča riaditeľka 45
45. Eva Kochanová Zvolen metodička 51
46. Juraj Kurali Lučenec podnikateľ 57
47. Ivan Solej Medzilaborce vedúci lesnej správy 48
48. Michal Jalčovík Trebišov riaditeľ nemocnice 55
49. Andrea Ondreášová Kysucké Nové Mesto študentka 25
50. Eva Nečesaná Dubnica nad Váhom ekonómka 51
51. Ivan Miko Levice živnostník 38
52. Petra Jurigová Senica finančná účtovníčka 23
53. Anna Koričová Bratislava asistentka 56
54. Rudolf Gaňa Svederník súkromný podnikateľ 52
55. František Caňo Bratislava hlavný radca 61
56. Igor Šipula Dunajská Streda súkromný podnikateľ 43
57. Juraj Kisely Nové Zámky zástupca primátora 53
58. Miloslav Kobulda Prievidza manažér 45
59. Henrieta Melišová Rajecké Teplice riaditeľka gymnázia 43
60. Peter Vozár Rožňava manažér 47
61. Juraj Štoffa Sabinov manažér 43
62. Miroslav Slaný Banská Bystrica živnostník 46
63. Jaroslav Benda Babinec starosta obce 47
64. Vladimír Böhmer Kežmarok lekár 41
65. Peter Čorej Rožňava manažér 50
66. Katarína Ochodnická Liptovský Mikuláš sekretárka 43
67. Peter Bezák Malé Uherce živnostník 48
68. Jozef Krajan Komárno podnikateľ 49
69. Ivan Leška Holíč pracovník kvality 34
70. Norika Lauková Bratislava podnikateľka 35
71. Martina Goffová Žilina asistentka 21
72. Eduard Gaál Marianka manažér predaja 51
73. Dušan Lukáč Dunajská Streda obchodný zástupca 54
74. Katarína Katonová Topoľčany súkromná podnikateľka 40
75. Ján Luhový Púchov súkromný podnikateľ 43
76. Dana Chovancová Vrútky podnikateľka 49
77. Tibor Havrilko Zemplínska Nová Ves referent 43
78. Július Hutka Baškovce invalidný dôchodca 32
79. Július Dováľ Poltár živnostník 54
80. Zlatica Ambrózová Rimavská Sobota podnikateľka 46
81. Mário Smatana Poprad lekár 33
82. Mária Janitorová Ploské živnostníčka 37
83. Jiři Androvič Divina lektor - inštruktor 49
84. Martin Savara Partizánske strážnik 36
85. Renáta Bajchyová Levice živnostníčka 39
86. Andrej Rákoczi Gabčíkovo tréner 55
87. Jana Pohančeníková Bratislava advokátka 36
88. Jaroslav Dolnák Bratislava realitný maklér 40
89. Marian Jankech Ružindol konateľ 47
90. Štefan Korega Strekov krajský poľnohospodársky inšpektor 56
91. Peter Martinisko Ilava študent 23
92. Katarína Uličná Liptovský Hrádok sekretárka 41
93. Milan Kalmár Jasov lesný technik 58
94. Jaroslav Bella Vranov nad Topľou živnostník 44
95. Milan Alberti Lovinobaňa pracovník energetiky 35
96. Ivan Švagerko Lučenec súkromný podnikateľ 47
97. Jaroslav Tatarka Sedliská obchodno - technický riaditeľ 36
98. Ladislav Kanda Trebišov učiteľ 56
99. Jozef Parigal Oravská Polhora manažér 45
100. Libuša Gagová Nové Mesto nad Váhom pedagogický pracovník 53
101. Milan Klenko Kuraľany konateľ 49
102. Jozef Sýkora Jaslovské Bohunice technik 44
103. Tomáš Orem Bratislava živnostník 52
104. Marian Čuhák Bratislava súkromný podnikateľ 52
105. Anton Vašečka Popudinské Močidľany starosta obce 54
106. Juraj Marek Bajč riaditeľ domova sociálnych služieb 32
107. Ľubomír Topor Považská Bystrica živnostník 50
108. Viliam Mlynka Martin štátny zamestnanec 58
109. Vladimír Kočiš Trebišov samostatný odborný referent 47
110. Ladislav Bojčík Ladomirová starosta obce 40
111. Dušan Ragan Sirk technik 52
112. Ružena Gembická Zacharovce starostka obce 49
113. Michal Kopčík Kyjov živnostník 48
114. Anežka Kuchtová Lúčka personalistka 44
115. Andrea Kadoríková Kotešová živnostníčka 22
116. Jarmila Andreánska Púchov súkromná podnikateľka 43
117. Miloš Murančík Nitra konateľ 46
118. Štefan Zirig Bellova Ves starosta obce 38
119. Henrieta Cagaňová Bratislava asistentka 33
120. Štefan Velčický Bratislava podnikateľ 41
121. Elena Somorová Dunajská Streda hlavná referentka 65
122. Peter Repčík Bratislava podnikateľ 57
123. Jaroslav Mäsiar Prievidza obchodný riaditeľ 27
124. Boris Rizman Žilina riaditeľ marketingu 43
125. Ladislav Mrázko Košická Polianka stavebný technik 53
126. Jozef Šimurda Slovenská Volová súkromný podnikateľ 32
127. Viera Repiská Poniky učiteľka 44
128. Eva Halušková Včelince zdravotná sestra 36
129. Anton Jurica Prešov podnikateľ 67
130. Michal Sokoli Sečovce technik 46
131. Jana Dupkalová Rosina podnikateľka 51
132. Zdenko Šuška Nová Baňa študent VŠ 23
133. Vladimír Zervan Bratislava ekonóm 50
134. Priska Tóthová Galanta učiteľka 64
135. František Hirja Bratislava vnútorný audítor 53
136. Viera Fatašová Prešov živnostníčka 46
137. Eva Pernecká Kúty úradníčka 55
138. Andrej Sinicyn Bratislava hlavný štátny radca 64
139. Jaroslav Závadský Stará Turá živnostník 49
140. Jana Bojčevová Koválov štátna úradníčka 40
141. Oľga Putovná Poprad živnostníčka 38
142. Július Zentko Spišská Belá konateľ 56
143. Jana Kollárová Levice konateľka 43
144. Ondrej Šiagi Sliač dôchodca 63
145. Radovan Bakaľár Obyce nezamestnaný 40
146. Helena Chovaňáková Martin konateľka firmy 51
147. Agáta Gaspariková Ipeľský Sokolec súkromná podnikateľka 43
148. Gejza Schieber Bratislava podnikateľ 53
149. Tatiana Škriečková Moravské Lieskové ekonómka 38
150. Ján Melišík Gortva starosta obce 46
+ Hnutie za demokraciu
Meno Priezvisko  Mesto  Povolanie  Vek
1. Miroslav Maxon Trenčín poslanec NR SR 55
2. Jozef Grapa Krásno nad Kysucou predseda politickej strany 47
3. Rudolf Žiak Stará Ľubovňa poslanec NR SR 51
4. Marta Aibeková Bratislava klinická psychologička 58
5. Jozef Šimko Rimavská Sobota podnikový právnik 55
6. Adrián Kromka Poprad advokát 32
7. Pavel Halabrín Myjava primátor 44
8. Igor Pinkava Trnava poslanec NR SR 49
9. Peter Marček Bratislava podnikateľ 52
10. Ján Berky Mrenica Bratislava slobodné povolanie hudobník 43
11. Karol Zahatlan Žilina manažér 47
12. Ľubomír Antal Križovany nad Dudváhom manažér 49
13. Milan Sedláček Trenčín manažér 43
14. Tibor Belovič Šaľa podnikateľ 50
15. Štefan Horváth Košice lekár 50
16. Eva Garajová Nové Zámky asistentka poslanca NR SR 59
17. Jozef Adamec Trnava futbalový tréner 64
18. Jozef Tuchyňa Trenčín dôchodca 64
19. Ján Struk Košice manažér 48
20. Vladimír Komorech Lubina podnikateľ 47
21. Zdenka Mešťánková Trnava dôchodkyňa 70
22. Dušan Ratica Rabča starosta obce 54
23. Danka Ondrušová Bratislava podnikateľka 55
24. Vladimír Koman Stará Ľubovňa právnik 55
25. Ján Chromek Kokava nad Rimavicou štátny zamestnanec 41
26. Daniel Benčat Kozárovce starosta obce 50
27. Ján Bartko Košice projektant 57
28. Jozef Gašparík Trenčín obchodný zástupca 44
29. Branislav Pepich Kolačno lesník 41
30. Gerd Sabo Košice živnostník 33
31. Marián Nagy Šurany manažér 55
32. Jozef Daniš Čierny Balog podnikateľ 55
33. Nadežda Želizňaková Svidník lekárka 51
34. Štefan Polák Bratislava lekár 51
35. Ľubomír Ryant Žilina technik 49
36. Mikuláš Hašan Banka podnikateľ 56
37. Andrea Španírová Holíč lekárka 33
38. Slavomír Leysek Ružomberok riaditeľ 40
39. Michal Straka Bratislava lekár 56
40. Marcel Jenča Fintice pedagóg 49
41. Marián Dzuroška Rimavská Sobota advokát 54
42. Katarína Kleštincová Šaľa podnikateľka 55
43. František Tobiáš Košice právnik 53
44. Jozef Mišák Bánovce nad Bebravou zverolekár 42
45. Adriana Grenčíková Trenčín vysokoškolská učiteľka 38
46. Dagmar Mačičaková Michalovce stredoškolská učiteľka 41
47. Anna Gyenesová Komárno osobná pokladníčka 54
48. Ján Gereg Banská Bystrica advokát 56
49. Mikuláš Buraľ Snina súkromný podnikateľ 46
50. Vladimír Jankela Stupava podnikateľ 47
51. Ivan Frištík Súľov - Hradná technik 37
52. Vladimír Vranovič Sereď manažér 59
53. Ivan Zámečník Hlohovec živnostník 39
54. Rudolf Urbanovič Liptovský Mikuláš štátny zamestnanec 45
55. Ľubomíra Klementisová Bratislava podnikateľka 35
56. Vladimír Šavel Vikartovce starosta 50
57. František Hanáček Rimavská Sobota lekár 36
58. Milan Valach Nemčice podnikateľ 50
59. Mária Ivanová Valaliky riaditeľka 41
60. Juraj Matejček Bánovce nad Bebravou manažér 35
61. Miroslava Šutová Bojnice pedagogička 50
62. Dušan Belobrad Košice živnostník 55
63. Ján Koštrna Levice učiteľ 53
64. Daniel Žilák Poltár poľnohospodársky inžinier 60
65. Dušan Košč Bardejov vedúci zariadenia 57
66. Petr Mrázek Senec sociálny pracovník 42
67. Miroslav Capek Krásno nad Kysucou podnikateľ 43
68. Albína Kubíková Dojč dôchodkyňa 56
69. Dušan Karaba Piešťany technik 52
70. Andrej Porázik Bratislava profesionálny futbalista 28
71. Pavol Dráč Bratislava lekár 59
72. Vasiľ Vilacký Snina živnostník 55
73. Irena Pálháziová Rimavská Sobota zmluvná lekárka 54
74. Alexander Krásny Šaľa podnikateľ 45
75. Ján Farkaš Košice geodet, starosta 55
76. Boris Kubovič Považská Bystrica študent 24
77. Ján Ďurech Ilava lesník 55
78. Pavel Dučák Trebejov živnostník, starosta 48
79. Dušan Urge Trávnica podnikateľ 43
80. Adam Cibula Hnúšťa vrcholový športovec 41
81. Emil Blicha Prešov riaditeľ strednej školy 53
82. Dušan Nemec Bratislava verejný zamestnanec 59
83. Daniela Dzurjaníková Námestovo učiteľka MŠ 41
84. Jozef Švrček Holíč podnikateľ 58
85. Miloš Mičáni Sereď živnostník 47
86. Peter Tavel Martin technik 47
87. Juraj Hógel Bratislava živnostník 52
88. Pavol Kocurko Kamenica bezpečnostný pracovník 39
89. Stanislav Celleng Príbelce súkromný podnikateľ 35
90. Ondrej Miťko Šaľa podnikateľ 52
91. Romana Kapustová Košice študentka 25
92. Gabriela Marková Prievidza ekonómka 39
93. Martin Hladký Trenčín vedúci predajne 32
94. Milan Kapusta Lieskovany živnostník 31
95. Milan Španír Palárikovo novinár 59
96. Katarína Miklušová Banská Bystrica súkromná podnikateľka 44
97. Mária Bedroňová Stropkov manažérka 46
98. Patrik Kraus Bratislava podnikateľ 35
99. Ľudmila Motyčková Spišské Bystré SZČO 62
100. Gabriela Klasová Piešťany obchodná zástupkyňa 36
101. Jana Jochová Senica učiteľka 46
102. Ľubomír Bezák Ružomberok súkromný podnikateľ 43
103. Roman Oškera Limbach konateľ spoločnosti 36
104. Valerián Kupec Stará Ľubovňa referent 35
105. Vojtech Gyórgy Rimavská Sobota slobodný umelec 60
106. Jozef Havlík Kalná nad Hronom starosta 58
107. Beáta Mačáková Košice finančná poradkyňa 40
108. Erika Bieliková Častkovce zamestnankyňa samosprávy 44
109. Tomáš Huna Nové Mesto nad Váhom podnikateľ 27
110. Beáta Čanigová Bánovce nad Bebravou manažérka 39
111. Anton Bujna Topoľčany dôchodca 62
112. Jozef Berki Jesenské pedagóg 51
113. Stanislav Baloga Prešov konateľ spoločnosti 51
114. Peter Zajac Bratislava elektrotechnik 45
115. Martin Paček Žilina manažér 35
116. Ján Giacko Piešťany manažér 58
117. František Veselický Sereď štátny zamestnanec 46
118. Marián Mičica Žilina konateľ, technik 54
119. Zbynek Papánek Bratislava podnikateľ 45
120. Milan Šnauko Humenné bezpečnostný pracovník 53
121. Rudolf Guniš Brezno advokát 52
122. Ľubomír Ďurčo Ivanka pri Dunaji podnikateľ 56
123. Ľubomír Zamiška Prievidza asistent poslanca NR SR 49
124. Pavol Sabo Prievidza predseda odborového zväzu 48
125. Etela Talianová Prievidza podnikateľka 43
126. Iveta Masárová Kokava nad Rimavicou štátna zamestnankyňa 36
127. Ľudovít Jolšvai Revúca živnostník 54
128. Vojtech Kokény - vzdanie sa kandidatúry Rimavská Sobota aktivista 49
129. Andrej Grajcár Humenné strojár 46
130. Vojtech Agner Bratislava podnikateľ 26
131. Jozef Glinský Stropkov živnostník 53
132. Angela Štefániková Trnava lekárka 52
133. Vincent Konečný Horná Krupá starosta 61
134. Ľudovít Kupský Stará Ľubovňa živnostník 49
135. Jaroslav Gomola Čadca podnikateľ 47
136. Štefan Čobirka Svidník stredoškolský profesor 61
137. Katarína Bálintová Blhovce ekonómka 25
138. Vlastimir Kýška Nové Mesto nad Váhom referent 53
139. Silvia Seifertová Bratislava živnostníčka 46
140. Drahomíra Salihbegović Trenčín manažérka 45
141. Robert Hluch Prusy študent 21
142. Richard Blahuta Bratislava prevádzkar 24
143. Marián Miškolci Vlčkovce vodič 56
144. Mária Hanesová Zvolen podnikateľka 52
145. Marta Otavková Lackovce referentka 40
146. Václav Žubor Bratislava podnikateľ 41
147. Štefan Tabaček Bytča manažér 40
148. Zuzana Zamecová Trnava živnostníčka 47
149. Václav Kappel Bratislava živnostník 51
150. Alexander Patkoló Bratislava živnostník 48
+ Komunistická strana Slovenska
Meno Priezvisko  Mesto  Povolanie  Vek
1. Jozef Ševc Bratislava poslanec NR SR 58
2. Jozef Hrdlička Trenčín poslanec NR SR 28
3. Karol Ondriaš Bratislava poslanec NR SR 54
4. Samuel Zubo Rimavská Sobota poslanec NR SR 57
5. Mikuláš Juščík Habura poslanec NR SR 58
6. Ladislav Ďurovčík Michalovce elektrotechnik 58
7. Vladimír Ďaďo Martin poslanec NR SR 57
8. Jozef Fuček Vrchteplá starosta obce 46
9. Jozef Šiška Nitra riaditeľ závodu 58
10. Dagmara Bollová Senica poslankyňa NR SR 63
11. Jana Staroselská Dunajská Lužná finančná manažérka 45
12. Vladimír Kucej Poniky výsluhový dôchodca 58
13. Ján Janočko Snina živnostník 61
14. Anna Bilinská Košice manažérka 44
15. Anna Sotáková Humenné odborná lekárka 48
16. Albert Albert Pavlova Ves riaditeľ závodu 60
17. Juraj Obert Žitavany elektromechanik 33
18. Ivan Múdry Hlohovec technik 60
19. Karol Klobušický Kremnica projektový manažér 25
20. Eva Vaváková Zvolen ekonómka 48
21. Ján Ševc Banská Bystrica invalidný dôchodca 58
22. Vladislav Mackanič Svidník pracovník kultúry 30
23. Emil Varga Rožňava technicko - hosp. prac. 58
24. Anton Perďoch Krásno nad Kysucou živnostník 53
25. Miroslav Samiec Prievidza baník 59
26. Jozef Bošanský Nitrianska Streda poľnohospodár 53
27. Štefan Borovský Veľké Úľany pracovník služieb 52
28. Ladislav Zahradník Malacky stavebný technik 58
29. Juraj Bobor Sliač dôchodca 65
30. Andrej Tudor Prešov vodič MHD 52
31. Michal Vajda Vojany poslanec NR SR 50
32. Milan Čelko Ružomberok podnikateľ 44
33. Blažena Žákovicová Moravské Lieskové učiteľka 56
34. Anton Žikla Nitra profesor VŠ 61
35. Ľubica Kleniarová Banská Bystrica ekonómka 49
36. Rudolf Čiasnoha Krompachy podnikateľ 58
37. Stanislav Kolcun Stropkov ekonóm 40
38. Gabriel Szalay Topoľníky študent VŠ 23
39. František Staňo Partizánske študent doktorand 25
40. Štefan Straka Čierne nad Topľou elektrotechnik 45
41. Ján Sporka Dolný Kubín dôchodca 60
42. Anna Kmecová Ďurkov hospodárka 34
43. Ľubomír Lettrich Dubové starosta obce 39
44. Milan Šebeň Uhrovec robotník 45
45. Ján Hamar Levice knihovník 61
46. Pavol Ušák Nižná technik 30
47. Eduard Daniš Bratislava hasič 48
48. Peter Katona Hradište manažér 37
49. Viera Juričová Bardejov ekonómka 47
50. Marian Landa Bunkovce kuchár 26
51. Vlastislav Pavlík Trstená dôchodca 56
52. Marianna Kličková Rudník podnikateľka 61
53. Anton Badač Rimavská Sobota THP - administratíva 52
54. Juraj Lazarčík Nitra vysokoškolský učiteľ 57
55. Štefan Tatranský Michaľany starosta obce 55
56. Miroslav Molík Bytča invalidný dôchodca 55
57. Dagmara Debnárová Dubnica nad Váhom živnostníčka 48
58. Tibor Kečkéš Šaľa podnikateľ 56
59. Pavel Slinták Trnava dôchodca 63
60. Jalal Suleiman Pezinok prekladateľ - konateľ 40
61. Ján Kašiar Lučenec výsluhový dôchodca 54
62. Peter Jakubčák Poprad agronóm 60
63. Nadežda Kaputová Gelnica zdravotná sestra 60
64. Štefan Tichý Martin bezpečnostný technik 59
65. Miroslav Štefek Púchov stredoškolský učiteľ 54
66. Vojtech Šípoš Tornaľa radca primátora 52
67. Vladimír Tomko Spišské Podhradie vedúci lesného závodu 52
68. Ján Ždiňák Jastrabie pri Michalovciach robotník 53
69. Pavol Malík Turzovka robotník 59
70. Pavol Suško Trenčín asistent poslanca 53
71. Pavol Tausk Komárno dôchodca 61
72. Pavol Oláh Šúrovce robotník 51
73. Viliam Fraňo Bratislava nákupca - zásobovač 56
74. Mária Slováková Opatovská Nová Ves podnikateľka 39
75. Jozef Dvorožňák Malý Slavkov mechanizátor 54
76. Ján Čižmár Košice technik 52
77. Peter Lacko Stankovany invalidný dôchodca 57
78. Pavol Jurdík Brvnište železničný výpravca 38
79. Emil Ďurovič Brehy geológ 69
80. Václav Homišan Stará Ľubovňa konateľ spoločnosti 53
81. Vladimír Chlebo Košice ekonóm 55
82. Ľubomír Oravec Rajec živnostník 39
83. Drahoslava Debnárová Handlová živnostníčka 48
84. Jozef Balla Nové Zámky technik 50
85. Anton Dúbravec Sereď röntgenologický lab. 38
86. Mikuláš Sysák Bernolákovo projektový špecialista 25
87. Tibor Dani Terany živnostník 43
88. Michal Cvik Zubné živnostník 54
89. Anna Krištofčová Mlynky domáca 31
90. Milan Bencúr Jasenová nezamestnaný 54
91. Dušan Hanic Podolie starosta obce 54
92. Dominik Kútnik Banská Štiavnica stredoškolský učiteľ 51
93. Vladimír Fedor Trebišov robotník 49
94. Patrik Sikora Nededza živnostník 33
95. Jozef Jedinák Veľké Uherce dôchodca 61
96. Michal Chudík Závadka nad Hronom dôchodca 64
97. Milan Katuščák Prešov elektrotechnik 54
98. Gregor Ihnát Michalovce lesný technik 62
99. Jozef Koleják Trstená podnikateľ 53
100. Pavol Fatura Ladce prednosta ŽST 51
101. František Jamrich Zlaté Moravce technik 55
102. Ján Kudla Senica výsluhový dôchodca 52
103. Karol Uhrík Bratislava technik 55
104. Viera Dzúrová Lučenec asistentka poslanca 55
105. Miroslav Kmeť Komárany elektromontér 49
106. Terézia Dančáková Košice ekonómka 55
107. Juraj Pavlovič Lipovec podnikateľ 57
108. Lýdia Martinková Žiar nad Hronom dôchodkyňa 57
109. Emil Korpáš Komárany robotník 26
110. Karol Gogolák Rožňava podnikateľ 56
111. Anton Matejko Žilina technik 54
112. Mária Švikruhová Cinobaňa starostka obce 52
113. Tomáš Hunčár Runina robotník 23
114. Miroslav Blišťan Rudňany starosta obce 70
115. Vendelín Paniak Tvrdošín vodič 53
116. Mária Smutná Kuzmice predavačka 42
117. Ján Kyzek Malý Krtíš dôchodca 61
118. Emil Švorc Štrba živnostník 47
119. Ján Miklóš Vyšná Kamenica starosta obce 49
120. Marcel Stupňan Rajec robotník 32
121. Jozef Spurný Nová Baňa technik 48
122. Anna Rosičová Snina ekonómka 28
123. Kvetoslava Bánová Michalovce živnostníčka 54
124. Miroslav Čurgali Jarok vedúci dopravy SAD 28
125. Ján Paučo Bzovík robotník 47
126. Vasiľ Grundza Kružlová robotník 52
127. František Vargovčák Košice učiteľ 39
128. Ján Dvorský Zvolenská Slatina invalidný dôchodca 52
129. Iveta Hríbiková Snina robotníčka 43
130. Miroslav Reťkovský Dobšiná učiteľ 53
131. Marek Šesták Nitra doktorand MF SPU 27
132. Pavel Naď Sklabiná súkromný podnikateľ 51
133. Marian Krakovský Drienov robotník 46
134. Emil Papač Kráľovce člen SBS 53
135. Pavol Paučík Zvolen dôchodca 52
136. Emília Kočanová Ruský Potok robotníčka 31
137. Iveta Šutková Košice zdravotná sestra 43
138. Rastislav Kopecký Lehota pod Vtáčnikom robotník 24
139. Pavel Pokorádi České Brezovo nezamestnaný 51
140. Jaroslav Tokár Humenné vojak vo výslužbe 47
141. Jaroslav Priatka Dobšiná učiteľ 60
142. Pavel Barto Rimavská Sobota predseda RD 57
143. Ladislav Balog Košice strojný mechanik 23
144. Pavel Leštinský Nitra pracovník SBS 47
145. Ján Sásik Cerovo zootechnik 56
146. Juraj Brecko Michalovce podnikateľ 61
147. Ján Karman Praha starosta obce 53
148. Katarína Kyseľová - odvolanie kandidatúry Kluknava vysokoškolský pedagóg 38
149. Vladimír Šimko Stará Kremnička živnostník - novinár 40
150. Karol Fajnor Bratislava poslanec NR SR 51
+ Kresťanskodemokratické hnutie
Meno Priezvisko  Mesto  Povolanie  Vek
1. Pavol Hrušovský Nitra poslanec NR SR 54
2. Vladimír Palko Bratislava poslanec NR SR 49
3. Daniel Lipšic Bratislava poslanec NR SR 32
4. Július Brocka Križovany nad Dudváhom poslanec NR SR 49
5. Martin Fronc Divina poslanec NR SR 58
6. Rudolf Bauer Košice programový manažér, analytik 48
7. Pavol Minárik Bratislava poslanec NR SR 48
8. František Mikloško Bratislava poslanec NR SR 59
9. Jozef Šimko Stropkov poslanec NR SR 49
10. Pavol Abrhan Nové Zámky ústredný tajomník KDH 46
11. Alojz Přidal Kátlovce poslanec NR SR 50
12. Peter Muránsky Nemce poslanec NR SR 32
13. Jozef Miklušičák Námestovo poslanec NR SR 51
14. Michal Bartoš Smižany riaditeľ domova dôchodcov 51
15. Anna Kováčová Veľká Hradná prednostka Obvodného úradu v Trenčíne 54
16. Mária Demeterová Lozorno poslankyňa NR SR 57
17. Mária Majdová Vrútky zdravotná sestra 32
18. Pavol Tarcala Bardejov riaditeľ úradu práce, sociálnych vecí a rodiny 40
19. Mária Sabolová Košice poslankyňa NR SR 49
20. Ján Ondrejka Ružomberok krajský tajomník KDH 48
21. Ján Porubský Bratislava docent Lekárskej fakulty UK 58
22. Stanislav Kahanec Prešov zástupca riaditeľa obchodnej spoločnosti 51
23. Andrej Hajduk Hatalov poslanec NR SR 58
24. Anton Stanko Veľký Klíž starosta obce 45
25. Jaroslav Ivan Krškany technik 49
26. Tibor Tuharský Krupina prednosta krajského úradu životného prostredia 55
27. Peter Bobula Urmince živnostník 39
28. Ján Kapala Dolný Kubín vedúci odboru obvodného úradu 58
29. Jozef Hladík Kúty prednosta obvodného úradu životného prostredia 57
30. Pavol Gurega Stará Ľubovňa súkromný podnikateľ 48
31. Daniel Adamčík Veľké Kapušany advokát 50
32. Katarína Smiešková Kráľová pri Senci ekonómka 47
33. Monika Gibalová Svit riaditeľka služieb Spišskej katolíckej charity 46
34. Eleonóra Porubcová Prievidza riaditeľka Piaristickej ZŠ F. Hanáka 40
35. Ján Vančo Nitra podpredseda Nitrianskeho samosprávneho kraja 31
36. Kristína Huttová Jaslovské Bohunice rozpočtárka 50
37. Gabriela Oravcová Lučenec vedúca odboru úradu samosprávneho kraja 50
38. Lukáš Pokorný Bratislava vedúci oddelenia 36
39. Mária Kulanová Zbudské Dlhé starostka obce 40
40. Ľubomír Šteiniger Kysucké Nové Mesto živnostník 40
41. Peter Popadič Margecany pracovník v štátnej službe 46
42. Ján Gabčo Púchov živnostník 45
43. Bohumil Bartoš Skalica zástupca primátora 51
44. Pavol Ružanský Šaľa technik, pedagóg 57
45. Marián Kvačkaj Brezno ekonóm 49
46. Ján Vojtko Bratislava vysokoškolský pedagóg 65
47. Ján Fekiač Sabinov regionálny manažér 49
48. Ľubomír Potočiar Čadca živnostník 31
49. Ladislav Brandabura Sobrance prednosta krajského pozemkového úradu 53
50. Ivan Sádovský Nové Mesto nad Váhom riaditeľ úradu práce, sociálnych vecí a rodiny 50
51. Karol Jasenovský Veľké Kostoľany konateľ s. r. o. 47
52. Jozef Sádovský Kmeťovo riaditeľ dôchodcovskej správcovskej spoločnosti 48
53. Ján Václavík Zvolen lesník 53
54. Peter Stach Bratislava živnostník 32
55. Ferdinand Turinič Chorvátsky Grob živnostník 38
56. Jaromír Janiš Bytča riaditeľ firmy 56
57. Marián Sasák Chrastné prednosta obvodného úradu životného prostredia 45
58. Dušan Mihálik Dubnica nad Váhom vedúci odboru krajského úradu 61
59. Jozef Bolješik Ostrov advokát 53
60. Peter Madleňák Komjatice manažér 31
61. Ondrej Binder Svätý Anton súkromný podnikateľ 36
62. Jana Brázdilová Banská Bystrica riaditeľka diecézneho školského úradu 53
63. Jozef Harvančík Bratislava prednosta miestneho úradu 59
64. Marcel Gállik Slovenská Ves prednosta obvodného úradu 35
65. Anna Hlaváčová Rožňava podnikateľka 59
66. Rudolf Jánošík Bánovce nad Bebravou riaditeľ úradu 45
67. Ľuboš Bínovský Trnava vedúci reaktorového bloku 40
68. Juraj Čabák Banská Štiavnica technik 46
69. Marián Železník Zuberec predseda poľnohospodárskeho družstva 48
70. Róbert Bujna Kuchyňa starosta obce 41
71. Jozef Kaľavský Studenec štátny zamestnanec 54
72. Daniel Baťka Turčianske Teplice riaditeľ spoločnosti 30
73. Ferdinand Gaľko Horné Srnie prednosta krajského úradu životného prostredia 57
74. Marián Dúbrava Dunajská Streda manažér vo verejnej správe 42
75. Radovan Junas Kremnica lekár 34
76. Ján Dzurjuv Kračúnovce vedúci dopravy 50
77. Peter Gabura Svätý Jur šéfredaktor, manažér 49
78. Marián Babej Vranov nad Topľou riaditeľ školy 42
79. Milan Kružliak Liptovský Mikuláš štátny zamestnanec 56
80. Ľubica Froncová Košice projektová manažérka 49
81. Ján Kadlec Holíč podnikateľ 50
82. Mária Homolová Priechod klinická psychologička 47
83. Juraj Andrejuv Svidník veterinárny inšpektor 52
84. Karol Pastor Bratislava vysokoškolský učiteľ 55
85. Ján Čop Snina pracovník samosprávy 42
86. František Adamčák Tvrdošín pracovník krajského školského úradu 56
87. Vladimír Anďal Trebišov vedúci oddelenia nemocnice s poliklinikou 57
88. Janka Liptáková Chocholná - Velčice študentka 23
89. Štefan Legény Svätý Anton chemik 54
90. Ladislav Cingel Dunajská Lužná starosta obce 56
91. Dušan Hruška Prešov lekár - chirurg 56
92. Peter Belica Sučany riaditeľ detského domova 54
93. Peter Stanko Sobrance manažér životného prostredia 39
94. Andrej Bezák Partizánske riaditeľ spoločnosti 53
95. Timotej Miština Piešťany riaditeľ výskumného ústavu 62
96. Anna Šúriková Kriváň vysokoškolská učiteľka 60
97. Michal Slašťan Ružomberok riaditeľ mestských lesov 49
98. Anton Hrica Stupava rušňovodič ŽSR 56
99. František Orlovský Stará Ľubovňa primátor mesta 44
100. Mária Bačíkovská Predmier dôchodkyňa 61
101. Štefan Ondaš Krompachy technológ 42
102. Ladislav Kšiňan Bánovce nad Bebravou učiteľ 46
103. Janka Drábiková Trnava prednostka obvodného úradu 47
104. Ondrej Ďurčík Sliač prednosta obvodného úradu životného prostredia 57
105. Agnesa Hadrabová Turzovka riaditeľka obvodného pozemkového úradu 55
106. Ján Kotuľa Bratislava dopravný inžinier 55
107. Michal Bak Vranov nad Topľou asistent poslanca NR SR 52
108. Jozef Milan Ružomberok manažér 46
109. Július Stanko Michalovce prednosta obvodného úradu 40
110. Zuzanna Mihalová Bošáca administratívna pracovníčka 38
111. Teofil Mihalovič Dolná Krupá úradník 51
112. Pavol Opárty Oravská Lesná generálny manažér 49
113. Jozef Závodský Bratislava riaditeľ domova dôchodcov 60
114. Anna Holtmanová Bardejov odborná pracovníčka - etnografka 50
115. Pavel Pavlásek Žilina docent Žilinskej univerzity 54
116. František Balún Košice operný spevák 57
117. Jozef Halmo Partizánske riaditeľ odboru 54
118. Peter Štuller Dunajská Streda lekár 51
119. Jaroslav Bellák Krupina riaditeľ 27
120. Miroslav Perignáth Kežmarok prednosta mestského úradu 45
121. Ján Pokrívka Snežnica starosta obce 58
122. Cyril Korpesio Sečovce ekonóm 42
123. Ľubica Dutkievičová Krupina učiteľka gymnázia 46
124. Juraj Pavelek Svätý Jur manažér logistiky 58
125. Michal Harakaľ Dlhé nad Cirochou riaditeľ správy katastra 55
126. Michal Pružinský Liptovský Mikuláš profesor Katolíckej univerzity 53
127. Ján Kmeť Trenčín riaditeľ odboru sociálnych vecí a rodiny 37
128. Pavel Boldiš Sliač strojný technik 67
129. Ľudmila Vodnáková Pezinok ekonómka 57
130. Milan Šimovič Pezinok stavebný inžinier 60
131. František Mašlonka Nové Mesto nad Váhom manažér 38
132. Marián Lacko Modrová starosta obce 56
133. Miroslav Glevaňák Poprad živnostník 48
134. Juraj Marko Žilina prednosta krajského úradu 47
135. Michal Dyttert Bratislava novinár 30
136. Katarína Ďurčanská Prešov právnička 49
137. Mária Dedíková Trenčianske Teplice dôchodkyňa 57
138. Ján Morovič Bratislava riaditeľ ústavu 60
139. Miroslav Libič Bánovce nad Bebravou učiteľ 33
140. Peter Baričič Modra živnostník 49
141. Ferdinand Exner Bardejov ekonóm 45
142. Jozef Munk Považany odborný radca 52
143. Ďušan Janoták Zákamenné prednosta obvodného úradu 48
144. Gabriel Kosnáč Bratislava manažér miestneho úradu 46
145. Pavol Sekáč Vysočany kontrolór daňového úradu 48
146. Jozef Straka Lomná starosta obce 52
147. Jozef Nemčovič Chorvátsky Grob vedúci dopravy 47
148. Peter Rajkovič Bratislava podnikateľ 45
149. Ján Miškov Bratislava vedúci oddelenia miestneho úradu 60
150. Vladimír Štefánik Varín manažér obchodu 55
+ Ľavicový blok
Meno Priezvisko  Mesto  Povolanie  Vek
1. Jozef Kalman Bratislava manažér 55
2. Emília Krotáková Jarabina preds. družstva 56
3. Cyril Balaško Bratislava právnik 55
4. Oliver Petrík Michalovce manažér 44
5. Peter Ondrejička Trenčín živnostník 57
6. Anežka Poradová Lučenec manažérka 47
7. Peter Bigoš Košice VŠ pedagóg 57
8. Ján Garai Nové Zámky dôchodca 59
9. Jozef Bujňák Prešov advokát 50
10. Pavel Pícha Poprad zvárač 34
11. Ján Huďa Bardejov soc. pracovník 46
12. Michal Antaš Spišský Štiavnik údržbár 55
13. Vasil Dzadík Litmanová obch. zástupca 55
14. Juraj Ciberej Trebišov VŠ pedagóg 57
15. Andrej Lazor Žehňa starosta 52
16. Ján Ulický Klenovec podnikateľ 33
17. Pavel Greksa Mýtna starosta 49
18. Ján Kubis Bratislava lekár 58
19. Ľubomír Bilišňanský Mirkovce starosta 49
20. Jozef Kľuska Dechtice ekonóm 56
21. Ernest Kováč Želiezovce letecký technik 63
22. Monika Hrdlovičová Trnava real. maklérka 32
23. Milan Danko Sliač VŠ pedagóg 68
24. Marián Princ Trnava súkr. podnikateľ 55
25. Marián Kijovský Jarovnice starosta 50
26. Viera Šuchterová Bratislava súkr. podnikateľka 53
27. Dušan Bánovský Partizánske obch. manažér 29
28. Danica Zimová Banská Bystrica pedagogička 50
29. Štefan Leczo Kráľovský Chlmec odborný poradca 59
30. Jozef Jadviš Pečovská Nová Ves mechanik 49
31. Martin Streda Želiezovce učiteľ 24
32. Anna Buchová Sereď hl. majsterka 51
33. Jozef Hajtmánek Jablonka dôchodca 66
34. Vincent Karaffa Prešov ekon. poradca 77
35. Ján Poľanský Svit živnostník 54
36. Jarmila Kočišová Bratislava stred. učiteľ 47
37. Oldřich Havlík Nitra obch. zástupca 50
38. Marta Záletová Šarišské Michaľany obchodníčka 45
39. Vincent Ondrejko Fričkovce dôchodca 65
40. Róbert Liška Poprad advok. koncipient 31
41. Lucia Balciarová Veľké Teriakovce ekonómka 26
42. Štefan Malenovský Šajdíkove Humence fin. poradca 54
43. Mária Vargová Dubník ekonómka 57
44. Jozef Zubrický Sabinov ved. prevádzky 61
45. Svetlana Dančeková Liptovské Revúce koord. soc. služieb 30
46. Ingrid Sovišová Bratislava učiteľka 44
47. Emil Kučerák Bratislava prevádz. chemik 51
48. Ján Porada Lučenec manažér 21
49. Román Pál Senec nezamestnaný 42
50. Pavel Švec Sabinov vodohospodár 42
+ Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko
Meno Priezvisko  Mesto  Povolanie  Vek
1. Vladimír Mečiar Bratislava poslanec NR SR 63
2. Beáta Sániová Martin prednostka kliniky 58
3. Milan Rehák Kostolná - Záriečie poslanec NR SR 58
4. Viliam Veteška Púchov podpredseda NR SR 52
5. Jozef Tarčák Námestovo pedagóg 47
6. Jozef Halecký Bardejov lekársky riaditeľ a. s. 55
7. Ján Kovarčík Nitra poslanec NR SR 54
8. Milan Urbáni Banská Bystrica poslanec NR SR 61
9. Pavol Džurina Sobrance živnostník 46
10. Tibor Mikuš Trnava poslanec NR SR 53
11. Zdenka Kramplová Bratislava ústredná tajomníčka ĽS-HZDS 48
12. Miroslav Jureňa Gbely súkromný podnikateľ 52
13. Ľudmila Mušková Kysucké Nové Mesto poslankyňa NR SR 57
14. Marián Haľko Prešov konateľ s. r. o. 61
15. Tibor Cabaj Kuzmice poslanec NR SR 52
16. Július Höffer Lučenec riaditeľ NsP 51
17. Ján Bodnár Prievidza primátor mesta 45
18. Dagmar Gasperová Ľubochňa riaditeľka DD a DSS 51
19. Jaroslav Jaduš Prešov poslanec NR SR 38
20. Imrich Králik Hronské Kľačany starosta obce 49
21. Dana Podracká Bratislava poslankyňa NR SR 52
22. Alojz Engliš Nováčany súkromný podnikateľ 59
23. Diana Štrofová Bratislava poslankyňa NR SR 32
24. Anton Blajsko Bardejov poslanec NR SR 50
25. Ľuboš Lackovič Považská Bystrica primátor mesta 48
26. Vladimír Pavelka Dolný Kubín poslanec NR SR 46
27. Jana Štefanková Zbehy poslankyňa NR SR 52
28. Peter Hudák Nové Zámky prednosta oddelenia 62
29. Jozef Božik Partizánske podpredseda TSK 30
30. Katarína Tóthová Bratislava poslankyňa NR SR 66
31. Pavol Kačic Stropkov riaditeľ a predseda predstavenstva a. s. 48
32. Anna Haššanová Krajné súkromná podnikateľka 52
33. Božena Mikulčíková Žiar nad Hronom technická pracovníčka 59
34. Milan Matejovič Michalovce manažér 60
35. Ján Dlhopolček Hlohovec poslanec NR SR, primátor mesta 54
36. Juraj Karovič Bratislava viceprezident pre marketing 55
37. Milan Staňo Dubnica nad Váhom vedúci odboru TSK 43
38. Katarína Kalánková Žilina personálna manažérka 32
39. Peter Bulík Bánovce nad Bebravou riaditeľ SOU 48
40. Jolana Krkošková Čadca projektová manažérka 57
41. Ján Tóth Bratislava súkromný podnikateľ 57
42. Zdenko Čambal Holíč finančný riaditeľ 44
43. Anna Jenčová Košice živnostníčka 40
44. Jozef Pavúk Zvolen predseda predstavenstva a. s. 36
45. Jozef Kováč Nevidzany starosta obce 55
46. Janka Gantnerová Kežmarok riaditeľka hotela 46
47. Jaroslav Fidrik Turčianske Teplice súkromný podnikateľ 51
48. Pavol Krištof Trenčín manažér - ekonóm 37
49. Dušan Matejka Svätý Kríž starosta obce 56
50. Alexander Koreň Nové Mesto nad Váhom zástupca primátora 51
51. Brigita Miklasová Pezinok advokátka 50
52. Michal Hanko Vrútky riaditeľ pobočky SZP 60
53. Štefan Ladičkovský Topoľovka starosta obce 42
54. Juraj Soboňa Solčany starosta obce 45
55. Naďa Kvaková Banská Štiavnica odborná asistentka 48
56. Vojtech Čičmanec Kocurany starosta obce 42
57. Rudolf Piták Trstená lekár 59
58. Ľudmila Sedláčková Trenčín vedúca právneho oddelenia TSK 47
59. Ján Tulis Bytča súkromný podnikateľ 49
60. Ján Šimko Vranov nad Topľou súkromný lekár 56
61. Peter Kling Hurbanovo učiteľ ZŠ 52
62. Ján Szelle Krupina manažér 45
63. Pavol Hudáček Harichovce súkromný podnikateľ 37
64. Anna Hoštáková Považská Bystrica vedúca sekretariátu riaditeľa 48
65. Miroslava Kokavcová Veľký Krtíš odborná referentka 34
66. Zuzana Máčeková Uhrovec starostka obce 42
67. Peter Slušný Ružomberok obchodný zástupca 46
68. Peter Pitoňák Granč - Petrovce starosta obce 36
69. Ľubomír Sklenár Žihárec obchodný zástupca 51
70. Viera Obšitníková Bratislava asistentka predsedu predstavenstva 25
71. Anna Ganzová Helcmanovce majsterka odborného výcviku 53
72. Martin Adamča Ratnovce starosta obce 52
73. Michal Drobný Martin neurológ 71
74. Jaroslav Ferianec Rudník starosta obce 43
75. Ján Čmelo Rajec súkromný podnikateľ 31
76. Daniela Dzubajová Prešov vedúca krajskej kancelárie 44
77. Marián Masnica Makov starosta obce 39
78. Marta Bieliková Opatovce nad Nitrou vedúca kancelárie 47
79. Štefan Pucko Štiavnik starosta obce 45
80. Ján Mlynár Švábovce starosta obce 45
81. Ján Medovarský Levice lekár 53
82. Miroslav Martiš Rimavská Sobota riaditeľ SOUPP 44
83. Juraj Konevič Trebišov hlavný stavbyvedúci 44
84. Vladimír Ondrejech Bratislava obchodno - prevádzkový riaditeľ 31
85. Milan Domaracký Hlohovec konateľ s. r. o. 53
86. Viera Lucáková Košice riaditeľka CK 44
87. Jaroslav Brada Hriňová predseda predstavenstva a. s. 56
88. Marián Bátora Zlaté Moravce riaditeľ školy 62
89. Gabriela Máčaiová Bernolákovo vedúca pedagogička 57
90. Ján Gramata Pruské riaditeľ divízie vzdelávania 47
91. Ľuboš Savara Lednické Rovne starosta obce 43
92. Anna Chalupková Dubnica nad Váhom strojná inžinierka 54
93. Ivan Poláčik Štefanov nad Oravou súkromný podnikateľ 48
94. Ladislav Slebodník Bratislava konateľ s. r. o. 48
95. Juraj Povinský Štúrovo súkromný lekár 38
96. Dušan Ďurčenka Polomka obchodný riaditeľ s. r. o. 44
97. Oskár Ivanko Košice právnik 54
98. Eva Zatková Trnava konateľka s. r. o. 39
99. Marián Ševčík Bratislava advokát 55
100. Martin Sigotský Diviaky nad Nitricou starosta obce 49
101. Pavol Brtko Likavka referent špedičných služieb 24
102. Dušan Kurilla Snina vedúci oddelenia 47
103. Iveta Mondeková Opatovce vývojová pracovníčka 42
104. Ján Laššák Klin súkromný podnikateľ 46
105. Mária Gajdošová Medzilaborce advokátka 43
106. Daniela Černá Nitra odborná radkyňa 51
107. Ivan Mrázik Revúca lekár 38
108. Mária Horvátová Košice právnička 54
109. Marián Ručkay Piešťany konateľ s. r. o. 57
110. Marián Kostolányi Bratislava manažér 48
111. Eva Hejduková Tuchyňa starostka obce 50
112. Milan Vojčiniak Skalité strojný technik 58
113. Jozef Pilát Žabokreky nad Nitrou samostatný radca 49
114. Viera Zboranová Papradno odborná pracovníčka 34
115. Jozef Vierik Horná Štubňa súkromný podnikateľ 46
116. Mária Pavličková Bardejov metodička 48
117. Koloman Krištof Topoľčany hlavný radca 57
118. Dušan Gréger Žarnovica primátor mesta 51
119. Tibor Jedinák Dobšiná súkromný podnikateľ 39
120. Pavol Scholtz Rimavská Sobota súkromný podnikateľ 45
121. Vladimír Šucha Bratislava konateľ s. r. o. 46
122. Peter Regina Dolné Kočkovce starosta obce 38
123. Jana Romanová Lodno obchodná zástupkyňa 42
124. František Pochanič Svidník samostatný radca 50
125. Blanka Zaťková Vlčany chemická laborantka 29
126. Mária Seková Banská Bystrica vedúca katedry 55
127. Andrej Jambor Považany nákupca 27
128. Emília Kukučíková Snežnica dôchodkyňa 56
129. Ján Kuba Vranov nad Topľou učiteľ 50
130. Eva Kuklová Nitra vedúca odboru NSK 54
131. Jozef Pinka Zvolen súkromný podnikateľ 46
132. Miriam Horváthová Jablonica manažérka 35
133. Ján Šimko Bratislava živnostník 54
134. Nadežda Ištoková Soblahov samostatná odborná inšpektorka 45
135. Ľubomír Jaňák Námestovo vedúci odboru školstva 40
136. Božena Švábová Studenec stredoškolská profesorka 46
137. Anna Pastierovičová Nová Dedina riaditeľka ZŠ 52
138. Daniel Gelien Slaská starosta obce 30
139. Ladislav Berta Drahňov referent DsP 36
140. Jozef Valúch Holíč vedúci expozitúry TSK 50
141. Ján Mlynek Bratislava odborný radca 49
142. Michal Fábry Kamenec pod Vtáčnikom mechanik 52
143. Ladislav Čečotka Olešná podnikateľ 46
144. Augustín Bojňanský Veľká Lomnica ekonóm 51
145. Helena Skácelová Zlaté Moravce nezamestnaná 47
146. Milan Spodniak Ratka starosta obce 33
147. Ladislav Koňak Teplička starosta obce 46
148. Miloslav Vadina Moravský Svätý Ján generálny riaditeľ s. r. o. 41
149. Roland Lamper Slovenská Ľupča manažér 27
150. Ľuboš Stolárik Košice informatik 29
+ Misia 21 - Nová kresťanská demokracia
Meno Priezvisko  Mesto  Povolanie  Vek
1. Ivan Šimko Bratislava poslanec NR SR 51
2. Eva Bombová Košice tajomníčka biskupského úradu 64
3. Ján Kubiš Zvolen podnikateľ 40
4. Emil Komárik Bratislava vysokoškolský učiteľ UK 66
5. Anna Šabová Králiky vodohospodárka 31
6. Jozef Vicen Bratislava predseda Zväzu protikomunistického odboja 84
7. Terézia Petiová Košice 1. podpredsedníčka Únie nevidiacich 54
8. Michal Ambrovič Bratislava živnostník 30
9. Lucia Faltinová Bratislava vysokoškolská pedagogička 36
10. Allan Böhm Bratislava právnik 44
11. Alojz Černý Zvolen ekonóm - dôchodca 64
12. Michal Hrebík Nitra študent 21
13. Mária Fekiačová Detva manažérka 50
14. Ivan Ilkovič Prešov inžinier chémie 68
15. Marián Herdel Nová Dubnica manažér spoločnosti 30
16. Mikuláš Žemlička Prešov živnostník 61
17. Katarína Skubáková Trnava učiteľka 51
18. Ondrej Kerekréty Levice vedúci kancelárie Rady Cirkvi bratskej 52
19. Marián Hrebeňár Bratislava podnikateľ 51
20. Miloš Pálenkáš Nová Baňa živnostník 36
21. Martin Mucha Bratislava pedagóg 38
22. Branislav Eľko Michalovce podnikateľ 31
23. Peter Dziak Prešov technik 64
24. Terézia Oberhauserová Pusté Sady právnička 30
25. Peter Nový Šamorín invalidný dôchodca 55
26. Peter Krug Bratislava voľný novinár 59
27. Marek Kollár Bratislava projektový manažér 25
28. Jaroslav Jurčo Košice manažér 43
29. Drahoslav Tkáč Diviaky nad Nitricou podnikateľ 21
30. Marcela Királyová Bardejov referentka 41
31. Pavol Dzurilla Bratislava strojný inžinier 51
32. Marianna Vadíková Hriňová nezamestnaná 27
33. Anton Tesár Vyhne masér 57
34. Dušan Baník Bratislava živnostník, právnik 47
35. Michal Tinák Rovinka riaditeľ nemocnice 53
36. René Krajčovič Sládkovičovo projektant - elektro 40
37. Vladimír Šimo Bratislava invalidný dôchodca 47
38. Ladislav Kardoš Bratislava živnostník 51
39. Ondrej Studenec Bratislava energetik 44
+ NÁDEJ
Meno Priezvisko  Mesto  Povolanie  Vek
1. Alexandra Novotná Bratislava lekárka - majiteľka nešt. zdrav. zariadenia 37
2. Pavel Dubček Malacky lekár 57
3. Peter Jesenský Bratislava štátny tajomník 41
4. Jozef Mihál Bratislava matematik - analytik 41
5. Dana Dorothea Mikulová Dubovce štátna tajomníčka 48
6. Ondrej Balco Lučenec primár gynek. - pôrod. odd. 51
7. Miroslav Gluck Košice lekár - majiteľ nešt. zdrav. zariadenia 41
8. Karol Korintuš Dubnica nad Váhom vedúci úradu ministerstva 50
9. Martin Bičan Trenčín hlavný kontrolór mesta 40
10. Renáta Zichová Stará Ľubovňa prednostka obvod. úradu 43
11. Viera Urbanová Bratislava zdravotná sestra 41
12. František Kán Revúca prednosta kraj. úradu 44
13. Róbert Sabovčík Košice primár odd. plastic. chirurgie 36
14. Oľga Veselá Bratislava vedúca lekárka 65
15. Ladislav Kužela Bratislava lekár - majiteľ nešt. zdrav. zariadenia 38
16. Róbert Beňo Bratislava publicista a dramaturg 43
17. Anna Kalmárová Zvolen neštát. dets. lekárka 47
18. Viera Hnilicová Bratislava zdravotná sestra 42
19. Soňa Dolníková Gbely riaditeľka základ. školy 50
20. Milan Šustek Čadca podnikateľ 44
21. Vladimír Kubovčík Bratislava operný spevák 53
22. Anton Hanušín Poprad lekár - námestník 38
23. Miroslav Száraz Martin ekonóm 58
24. Tibor Bokor Trnava vedúci lekár 33
25. Stanislav Kachnič Banská Bystrica firem. poradca 33
26. Martin Lidaj Senica riaditeľ reklamnej agentúry 28
27. Katarína Krafčíková Stará Ľubovňa učiteľka 26
28. Roman Guderna Bratislava ekonóm 38
29. Iveta Beslerová Trebišov ekonóm 44
30. František Tóth Bratislava minister 43
31. Jiří Malchárek Malacky minister 39
+ Občianska konzervatívna strana
Meno Priezvisko  Mesto  Povolanie  Vek
1. Peter Tatár Bratislava lekár 52
2. Peter Osuský Bratislava lekár, prorektor UK 52
3. František Šebej Bratislava psychológ 59
4. Peter Zajac Bratislava literárny vedec 60
5. Ondrej Dostál Bratislava sociológ 35
6. Katarína Adamicová Martin vysokoškolská pedagogička 53
7. Pavel Vaško Košice dôchodca 59
8. Mária Drímalová Martin študentka 24
9. Rudolf Zajac Bratislava minister zdravotníctva 55
10. Tibor Takáč Rožňava geodet 52
11. Eva Pribišová Šaľa psychopédka - poradenská pracovníčka 53
12. Ernest Valko Limbach advokát 52
13. Ivan Rogovský Červeník autorizovaný stavebný inžinier 54
14. Svetozár Gavora Nová Baňa prekladateľ 45
15. Ľuboš Mikuška Bardejov právnik 25
16. Dušan Sloboda Prešov regionálny geograf 28
17. Radovan Kazda Stará Turá krajinný inžinier 34
18. Pavel Vlček Bratislava podnikateľ 55
19. František Guldan Nitra výtvarník 52
20. Silvester Bizoň Kamanová študent 23
21. Csaba Tolnai Levice manažér vzdelávacích klubov 34
22. Pavol Bottka Kravany nad Dunajom roľník 68
23. Miroslav Timár Rožňava architekt 36
24. Zuzana Dzivjáková Humenné ekonómka 49
25. Miloš Ševec Kysucké Nové Mesto štátny zamestnanec 55
26. Alfréd Haško Kremnica riaditeľ CVČ 53
27. Michal Žiaran Trenčín právnik 24
28. Igor Pösinger Sereď stavebný technik 35
29. Peter Buzáš Bratislava živnostník 44
30. Juraj Petrovič Bratislava podnikateľ 35
31. Štefan Tomáš Michalovce bezpečnostný technik 36
32. Peter Jeseňák Levoča lekár 41
33. Jozef Kováč Bytča učiteľ 56
34. Jana Ťažká Mučín štátna zamestnankyňa 33
35. Michal Zajac Trenčín študent 24
36. Andrej Takács Veľký Meder veterinárny technik a ekológ 50
37. Ivan Braník Šaľa futbalový tréner 57
38. Dušan Franců Bratislava riadiaci pracovník 39
39. Norbert Harhovský Rožňava lekár 37
40. Peter Roth Hranovnica archeológ 47
41. Anton Ferenčík Liptovské Sliače podnikateľ 56
42. Ivana Škodová Banská Bystrica pedagogička 53
43. Marián Beták Trenčianska Turná architekt 43
44. Jozef Belavý Pavlice samostatne hospodáriaci roľník 61
45. Peter Kalmár Nitra manažér IT 54
46. Ján Hacaj Pezinok podnikateľ - vinár 45
47. Ladislav Ondrášek Košice živnostník 57
48. Anton Drahomírecký Levoča veterinárny lekár 58
49. Pavol Hollý Liptovská Teplá lekár 59
50. Eduard Blatnický Banská Bystrica dôchodca 68
51. Ladislav Somogyi Bánovce nad Bebravou podnikateľ 43
52. Pavel Bakonyi Želiezovce autorizovaný architekt 54
53. Darina Svobodová Kostoľany pod Tribečom turistická sprievodkyňa 50
54. Juraj Melicher Bratislava inžinier kybernetiky 39
55. Dušan Pavlík Rožňava manažér 43
56. Štefan Kamenický Levoča advokát 54
57. Vladislav Janiš Kysucké Nové Mesto živnostník 52
58. Imrich Michalovský Nová Baňa špeciálny pedagóg 59
59. Vladimír Mihálka Prievidza skladník 29
60. Dušan Vagala Trnava vedúci výroby 41
61. Mária Prelovská Nitra účtovníčka 46
62. Marián Šrámek Bratislava programátor 25
63. Tomáš Bodnár Košice živnostník 50
64. Jozef Dragašek Ľubica lekár 28
65. Barnabáš Rusnák Mučín invalidný dôchodca 52
66. Milan Soumar Trenčín stavebný technik 60
67. Zuzana Klačanská Pusté Úľany pedagogička a výskumníčka 24
68. Jozef Urban Demandice geodet - živnostník 37
69. Rudolf Nagy Rovinka učiteľ 53
70. Pavol Kuspan Jaklovce právnik 26
71. Pavol Dubieľ Poprad živnostník 49
72. Orfeos Dimitriadis Žilina technik 41
73. Ivan Kuhn Rožňava konzultant 39
74. Jozef Kutlík Trenčín obchodný manažér 50
75. Tibor Biró Kútniky vinohradník 37
76. Alexandra Pribišová Šaľa žurnalistka 27
77. František Féder Pezinok manažér 51
78. Radoslav Grega Košice advokát 33
79. Stanislav Kendera Prešov grafik - živnostník 51
80. Bohumil Belák Kysucké Nové Mesto technik 50
81. Štefan Hybský Zvolen lekár 54
82. Štefánia Skúpa Trenčín administratívna pracovníčka 67
83. Ildikó Zsemlye Dolný Štál servírka 46
84. František Šiška Nové Zámky živnostník 27
85. Tomáš Ferenčák Bratislava študent 23
86. Iveta Friedmannová Košice klinická psychologička 44
87. Jozef Kišš Levoča koordinátor aktivačných činností 53
88. Radovan Ferenčík Liptovské Sliače živnostník 26
89. Milena Osuská Bratislava lekárka 47
90. Karel Procházka Považská Bystrica učiteľ 29
91. Ladislav Rozsár Okoč cukrár 26
92. Rastislav Šenkirik Bratislava sociálny poradca 48
93. Terézia Čeligová Veľký Biel dôchodkyňa 68
94. Július Mikulík Rožňava geodet 39
95. Rudolf Rabatin Poprad učiteľ 51
96. Marek Slezák Raková študent 22
97. Ján Arbet Liptovská Teplá elektrikár 51
98. Alžbeta Schicková Bánovce nad Bebravou dôchodkyňa 77
99. Libor Duchoslav Trnava vysokoškolský pedagóg 45
100. Tomáš Jahelka Bratislava študent 25
101. Tibor Piatko Štítnik strojný technik 42
102. Stanislav Dunčko Spišský Štvrtok podnikateľ 51
103. Daniela Hollá Liptovská Teplá fyzioterapeutka 52
104. Ivica Vidrová Bratislava vysokoškolská pedagogička 63
105. Ladislav Guniš Považská Bystrica lekár 51
106. Martin Kríž Veľké Leváre pedagóg 32
107. Tibor Krompaský Smolník filozof 32
108. Roman Hegedűs Bratislava učiteľ 27
109. Zoltán Szöllös Rožňava ekonóm 41
110. Jozef Čorba Prešov štátny zamestnanec 56
111. Marek Drímal Dolný Kubín environmentalista 33
112. Martin Mlýnek Bratislava študent 25
113. Pavol Kardian Bánovce nad Bebravou robotník 40
114. Elena Buzášová Bratislava ekonómka 43
115. Peter Cibulčík Bratislava podnikateľ 53
116. Eva Guldanová Bratislava novinárka 39
117. Viliam Štrelinger Košice publicista 44
118. Martin Biely Bratislava študent 23
119. Emília Pažítková Liptovská Teplá zdravotná sestra 45
120. Lenka Petrovičová Bratislava hudobná vedkyňa 32
121. Ľubica Zajacová Trenčín učiteľka ZUŠ 50
122. Miroslav Mihálik Bratislava manažér 57
123. Lenka Buchelová Bratislava lekárka 35
124. Ján Križan Bratislava učiteľ 50
125. Júlia Krpelanová Prievidza učiteľka 59
126. Monika Matúšová Veľký Biel účtovníčka 43
127. Margita Arbetová Liptovská Teplá poštová doručovateľka 53
128. Marta Špániková Bratislava všeobecná lekárka pre deti a dorast 50
129. Ivan Šujan Bánovce nad Bebravou podnikateľ 51
130. Peter Zajac Bojnice živnostník 40
131. Adam Herceg Častá učiteľ 24
132. Tomáš Kaiser Bratislava hudobník - husliar 32
133. Ján Babkovič Ješkova Ves predajca 29
134. Ivan Dubek Pezinok technik 58
135. Ján Zuberec Martin živnostník 52
136. Pavel Ondrejovič Bratislava doktorand 29
137. Roman Ferstl Bratislava fotograf 41
138. Ivan Paňák Žilina investičný poradca 53
139. Matúš Bischof Štítnik študent 27
140. Peter Mariánek Bratislava projektový manažér 55
141. Gabriela Fejérová Bratislava tlmočníčka 48
142. Milan Fico Bratislava sociológ 27
143. Marián Lesanský Bratislava podnikateľ 39
144. Miroslav Drtil Bratislava vysokoškolský učiteľ 46
145. Jana Miháliková Bratislava študentka 24
146. Helena Wagnerová Bratislava dôchodkyňa 67
147. Rastislav Spevák Bratislava manažér mimoriadnych činností 31
148. Zuzana Maceková Červeník živnostníčka 28
149. Martin Alušic Ružomberok manažér 48
150. Helena Nagyová Nitra recepčná 56
+ Prosperita Slovenska
Meno Priezvisko  Mesto  Povolanie  Vek
1. Alexander František Zvrškovec Bratislava - Devín podnikateľ 57
2. Zuzana Lenická Bratislava manažérka 38
3. Štefan Rehák Bratislava vedecký pracovník 51
4. Mária Kubovičová Bratislava školská inšpektorka 47
5. Jozef Tarič Bratislava vodohospodársky technik 52
6. Daniela Krišťáková Bratislava administratívna pracovníčka 47
7. Jozef Ševec Bratislava riadiaci pracovník 55
8. Viera Ambrozaiová Trenčín právnička 28
9. Ladislav Rosocha Košice - Pereš lekár 40
10. Andrea Matuškovičová Nitra administratívna pracovníčka 37
11. Juraj Dárius Kubínyi Bratislava právnik, ekonóm, technik 57
12. Alena Gúčiková Nové Mesto nad Váhom ekonóm 42
13. Milan Trojčák Žilina stavebný inžinier 53
14. Štefan Guspan Bratislava podnikateľ 53
15. Jaroslav Pokorný Bratislava štátny zamestnanec 52
16. Zuzana Paurová Rosina riadiaca pracovníčka 38
17. Juraj Remšík Banská Bystrica právnik 27
18. Miroslav Kollár Bardejov riadiaci pracovník 57
19. Marián Melichárek Košice - Šaca právnik 47
20. Jaroslav Antal Nitra vysokoškolský profesor 61
21. Jaroslava Maceková Kokava nad Rimavicou manažérka 46
22. Milan Matejčík Vrútky ekonóm 54
23. Anna Benková Nové Zámky právnička 44
24. Igor Mrva Trenčín architekt 54
25. Marián Goga Bratislava vysokoškolský pedagóg 55
26. Juliana Gémesiová Nové Zámky výkonná riaditeľka 49
27. Dušan Konečný Bratislava podnikateľ 51
28. Martin Nemček Bratislava IT manažér 25
29. Pavol Krakovský Košice podnikateľ 41
30. Alexandra Suchoňová Bratislava manažérka 31
31. Ivan Nemček Bratislava podnikateľ 54
32. Juraj Matejka Nové Zámky podnikateľ 51
33. Dušan Kozovský Bratislava vedecký pracovník 32
34. Richard Blažo Trenčín geodet 31
35. Vladimír Hančík Bratislava riadiaci pracovník 62
36. Tomáš Egri Šaľa výkonný riaditeľ 39
37. Jaroslav Zigo Martin výkonný riaditeľ 46
38. Dušan Leng Košice podnikateľ 35
39. Miroslav Mosný Bratislava podnikateľ 52
40. Ivan Riečan Banská Bystrica veterinár - právnik 31
41. Boris Fedor Dolný Kubín výkonný riaditeľ 43
42. Bohuslav Synak Bratislava výkonný riaditeľ 55
43. Milan Albert Martin výkonný riaditeľ 61
44. Petra Šipkovská Trnava študentka 21
45. Ján Rosocha Košice výskumný pracovník 45
46. Viera Černá Skalica dôchodkyňa 71
47. Štefan Gažo Bratislava výkonný riaditeľ 53
48. Jaroslav Pástor Košice podnikateľ 46
49. Robert Galbavý Bratislava podnikateľ 61
50. Marián Matyáš Košice živnostník 54
51. Ľubomír Blažíček Bratislava živnostník 54
52. Ladislav Pankovics Leles podnikateľ 46
53. Ján Zvrškovec Martin riadiaci pracovník 25
+ Slobodné fórum
Meno Priezvisko  Mesto  Povolanie  Vek
1. Zuzana Martináková Bratislava poslankyňa NR SR 45
2. Marek Ťapák Bratislava herec 46
3. Ľubica Navrátilová Bratislava poslankyňa NR SR 60
4. Jozef Miloslav Hurban Poprad poslanec NR SR 50
5. Eva Hlaváčová Nitra advokátka 57
6. Peter Bódy Bratislava poslanec NR SR 50
7. Branislav Opaterný - odvolanie kandidatúry Bratislava poslanec NR SR 43
8. Ondrej Škodler Bratislava advokát 52
9. Radomír Szabo Žilina riaditeľ 35
10. Milan Janičina Bratislava právnik 57
11. Martin Jóna Bratislava informatik 33
12. František Zika Košice živnostník 45
13. Anton Železník Trnava riadiaci pracovník 31
14. Miroslav Gabriš Trenčianske Stankovce učiteľ 47
15. Oľga Pietruchová Bratislava predsedníčka OZ 43
16. Milan Kepeňa Banská Bystrica ekonóm 54
17. Branislav Hochel Bratislava vysokoškolský učiteľ 54
18. Vladimír Sirotka Bratislava ekonomický poradca 59
19. Rudolf Lachkovič Bratislava analytik 54
20. Robert Kotian Bratislava novinár 47
21. Ľubomír Pajtinka Bratislava vedúci odboru školstva 51
22. Zuzana Olexová Bratislava advokátka 30
23. Pavel Titl Košice projektant 50
24. Ľudmila Farkašovská Bratislava slobodné povolanie 43
25. Henrieta Mlynarčíková Bratislava manažérka 41
26. Julián Lukáček Bratislava súkromný podnikateľ 52
27. Jana Lajošová Sliač poradkyňa pre ekológiu 29
28. Dušan Chleban Beluša dôchodca 58
29. Vladimír Ondruš Bratislava stavebný inžinier 64
30. Peter Hurtík Piešťany riadiaci pracovník 36
31. Ján Gallo Martin právnik 29
32. Ladislav Zausin Michalovce lekár 54
33. Peter Nováčik Nové Mesto nad Váhom ekológ 47
34. Dušan Smatana Topoľčianky stavebný inžinier 53
35. Ján Harňák Tarnov riaditeľ strednej školy 50
36. Martin Bielik Senec štátny zamestnanec 25
37. Daniela Bzdúšeková Veľká Paka riaditeľka združenia 51
38. Jozef Milko Bratislava advokát 50
39. Juraj Alner Bratislava publicista 68
40. Ladislav Hríbik Hunkovce štátny úradník 43
41. Jozef Lauro Nové Zámky primár 58
42. Mária Gamcová Košice vysokoškolská pedagogička 41
43. František Bobenič Žilina informatik 39
44. Eva Lukianová Skalica pedagogička 32
45. Alfonz Šajbidor Trnava technik 50
46. Miroslav Beriac Prievidza študent 27
47. Marta Halášová Banská Štiavnica vysokoškolská pedagogička 53
48. Helena Dadíková Prievidza kultúrna pracovníčka 52
49. Ľubica Trubíniová Bratislava environmentalistka 47
50. Robert Filka Rimavská Sobota živnostník 32
51. Vlastimil Sekeráš Považská Bystrica štátny zamestnanec 49
52. Gabriela Škodová Dunajská Streda lekárka 54
53. Eva Lofajová Dolný Kubín vedúca marketingu 53
54. Magdaléna Haburová Trebišov podnikateľka 55
55. Zuzana Crmanová Bratislava štátna zamestnankyňa 34
56. Eva Polerecká Nové Zámky podnikateľka 37
57. Bohuš Kotlár Stakčín riaditeľ 44
58. Silvia Poórová Senec sociálna pracovníčka 41
59. Tatjana Lesajová Bratislava novinárka 44
60. Gabriela Šedová Bratislava matematička 45
61. Andrej Krabáč Bratislava manažér 36
62. Valéria Ovšáková Poprad stredoškolská pedagogička 44
63. Daniela Nagyová Nový Tekov živnostníčka 47
64. Kamil Munnich Švedlár živnostník 29
65. Jozef Hruška Žilina manažér 27
66. Daniel Vasilišin Košice obchodný zástupca 30
67. Bedřiška Jurzycová Bratislava ekonómka 45
68. Pavel Čunčík Piešťany lekár 41
69. Michal Deraj Kútniky environmentalista 41
70. Ľubica Machálková Trenčianska Turná živnostníčka 50
71. Ivan Ďuriš Dudince podnikateľ 33
72. Mária Privrelová Žiar nad Hronom majiteľka agentúry 52
73. Irena Gulišová Beluša učiteľka 44
74. Juraj Varsányi Šaľa podnikateľ 49
75. Lenka Taranová Ochodnica štátna zamestnankyňa 32
76. Jozef Tkáčik Spišská Nová Ves učiteľ 58
77. Alena Černíková Ivanka pri Nitre učiteľka 39
78. Peter Balogh Šaľa manažér 43
79. Milan Šútovec Bratislava vedecký pracovník 65
80. Anton Bidovský Prešov advokát 45
81. Miroslav Gálik Bratislava manažér 64
82. Ivan Jánošík Bratislava technický pracovník 58
83. Alfonz Kobielský Vranov nad Topľou riaditeľ 45
84. Jordana Kenčevová Nitra referentka 62
85. Miroslav Tomko Rožňavské Bystré súkromný podnikateľ 39
86. Danka Bekeová Žilina riaditeľka nemocnice 45
87. Mário Mikič Holíč technik 26
88. Janette Stanová Nové Zámky podnikateľka 34
89. Peter Smrek Bratislava vysokoškolský učiteľ 50
90. Viktória Mjartanová Prievidza učiteľka 26
91. Peter Sárinec Banská Bystrica podnikateľ 49
92. Mária Ďuricová Kriváň živnostníčka 49
93. Pavol Chrenko Považská Bystrica stredoškolský učiteľ 54
94. Pavol Parízek Trnava živnostník 43
95. Eleonóra Stieglerová Martin súkromná lekárka 56
96. Michal Farkaš Trebišov biochemik 59
97. Emil Solčanský Levice poradca 44
98. Peter Pilinský Bratislava ekológ 34
99. Bohuslav Kraus Bratislava architekt 51
100. Martin Hurný Stropkov štátny úradník 26
101. Mariana Krupcová Bratislava lekárka 57
102. Vladimír Lunáček Bratislava dopravný inžinier 62
103. Luděk Koňařík Prešov živnostník 47
104. Pavol Halenár Nitra štátny zamestnanec 50
105. Emil Moňok Vyšná Kamenica nezamestnaný 51
106. Erik Gándi Tvrdošín štátny zamestnanec 31
107. Marek Rovňák Piešťany študent 22
108. Eva Kováčová Piešťany manažérka 36
109. Martin Brezina Bratislava detský lekár 53
110. Henrieta Kaniariková Bánovce nad Bebravou právnička 30
111. František Majerský Banská Štiavnica podnikateľ 65
112. Pavel Jánošík Poltár učiteľ 51
113. Mária Brezániová Dubnica nad Váhom kontrolórka daní 39
114. Marián Chorvát Hlohovec štátny zamestnanec 57
115. Peter Vlkolinský Dolný Kubín lekár 37
116. Gabriela Vozárová Košice kvestorka 44
117. Štefan Klobučník Nové Zámky podnikateľ 45
118. Andrej Chmel Poprad advokátsky koncipient 29
119. Peter Lajda Bratislava podnikateľ 72
120. Mária Filková Bratislava manažérka 63
121. Martin Kostelničák Bratislava študent 22
122. Eduard Bezaňuk Banská Bystrica manažér 53
123. Dušan Duda Stará Ľubovňa konateľ spoločnosti 54
124. Peter Molnár Nové Zámky stredoškolský učiteľ 26
125. Florián Rácz Nižný Žipov sociálny pracovník 40
126. Viktor Komandera Žilina riaditeľ 31
127. Ľudovít Lipovský Sereď učiteľ 59
128. Ján Krajčovič Púchov prevádzkový manažér 50
129. Juraj Mesík Banská Bystrica environmentalista 43
130. Zuzana Borošová Ratkovské Bystré lesná inžinierka 30
131. Peter Múkera Banská Bystrica advokát 49
132. Štefan Francistý Považská Bystrica živnostník 50
133. Jozef Ozábal Trnava štátny zamestnanec 55
134. Jana Boráková Kysucké Nové Mesto štátna zamestnankyňa 35
135. Štefan Labuda Hrabušice starosta obce 49
136. Jozef Terem Bratislava publicista 33
137. Helena Petrániová Levice ekonómka 49
138. Mária Ringerová Prešov nezamestnaná 48
139. František Mikulášik Kežmarok živnostník 45
140. Juraj true Bratislava manažér 53
141. Branislav Gál Bratislava ekonóm 26
142. Miloš Mikula Bardejov štátny zamestnanec 35
143. Jarmila Némethová Malý Cetín podnikateľka 50
144. Jozef Hlaváč Levoča chirurg 54
145. Martin Strýko Košice nezamestnaný 22
146. Štefan Debnár Žilina novinár 47
147. Michal Pišný Piešťany živnostník 22
148. Milan Petrík Trenčín štátny zamestnanec 49
149. Ján Budaj Bratislava publicista 54
150. Mária Levyová Košice zdravotná sestra 46
+ Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
Meno Priezvisko  Mesto  Povolanie  Vek
1. Mikuláš Dzurinda Bratislava predseda vlády SR 51
2. Ivan Mikloš Bratislava podpredseda vlády SR a minister financií SR 46
3. Iveta Radičová Nová Dedinka sociologička 49
4. Eduard Kukan Bratislava minister zahraničných vecí SR 66
5. Milan Hort Nová Dubnica poslanec NR SR 53
6. Juraj Liška Trenčín poslanec NR SR 41
7. Pavol Kubovič Bratislava starosta 46
8. Ivan Štefanec Bratislava splnomocnenec vlády SR 44
9. Martin Pado Michalovce minister vnútra SR 47
10. Pavol Prokopovič Stropkov minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR 50
11. Ľuboš Micheľ Prešov futbalový rozhodca 38
12. Lucia Žitňanská Bratislava ministerka spravodlivosti SR 42
13. Jozef Mikuš Zvolen poslanec NR SR 46
14. Magdaléna Vášáryová Bratislava štátna tajomníčka MZV SR 57
15. Alexander Slafkovský Liptovský Mikuláš primátor 55
16. Tatiana Rosová Bratislava sociologička 44
17. Martin Fedor Trenčianske Teplice minister obrany SR 32
18. Stanislav Janiš Martin poslanec NR SR 47
19. Katarína Cibulková Piešťany advokátka 44
20. Peter Miššík Nitra poslanec NR SR 48
21. Tomáš Galbavý Nitra poslanec NR SR 48
22. Štefan Kužma Prešov štátny tajomník MVaRR SR 48
23. Jarmila Tkáčová Košice poslankyňa NR SR 45
24. Ferdinand Devínsky Bratislava poslanec NR SR 58
25. Peter Markovič Dolný Kubín štátny zamestnanec 27
26. Viliam Novotný Košice lekár 33
27. Pavol Frešo Bratislava informatik - ekonóm 37
28. Ján Pataky Hertník poslanec NR SR 51
29. Martin Kuruc Bratislava prednosta Obvodného úradu Bratislava 32
30. Zoltán Horváth Galanta poslanec NR SR 37
31. Jaroslav Ivančo Svidník poslanec NR SR 35
32. Ján Golian Detva štátny tajomník MP SR 56
33. Ján Rusnák Vinné poslanec NR SR 50
34. Petra Masácová Bratislava tlmočníčka - prekladateľka 32
35. Peter Košút Štiavnik riaditeľ krajskej agentúry SDKÚ - DS 33
36. František Halás Nitra prednosta krajského stavebného úradu 38
37. Ľubomír Karaba Nové Mesto nad Váhom investičný poradca 42
38. Tomáš Korček Bratislava právnik 30
39. Rudolf Sokol Slivník generálny riaditeľ ÚPRSVaR SR 55
40. Milan Baran Poprad prednosta Obvodného úradu Poprad 49
41. Aladár Bariak Modrý Kameň primátor mesta 48
42. Ivan Chaban Žilina lekár - psychiater 55
43. Stanislav Škoda Malé Kršteňany poslanec NR SR 64
44. Vladimír Pucheľ Senica súkromný podnikateľ 43
45. Marian Libiak Vráble informatik 50
46. Viera Kyselicová Bratislava riaditeľka školského úradu 56
47. Oliver Kríž Bratislava štátny zamestnanec 28
48. Jarmila Baková Bratislava živnostník 30
49. Ján Krajniak Bratislava riaditeľ obchodnej spoločnosti 47
50. Ján Ondrejčin Kremnica evanjelický farár 48
51. Peter Bačkovský Trebišov riaditeľ ÚPSVaR Trebišov 50
52. Igor Pribula Vranov nad Topľou prednosta Obvodného úradu Vranov nad Topľou 43
53. Jan Svrček Kysucké Nové Mesto súkromný podnikateľ - manažér 47
54. Jozef Mertan Trenčín riaditeľ spoločnosti 48
55. Michal Okruhlica Trnava technik 36
56. Eva Rusnáková Lučenec poslankyňa NR SR 48
57. Marek Vargovčák Košice lekár 30
58. Jozef Chynoranský Pezinok zástupca primátora 43
59. Ladislav Bruňák Košice zástupca starostu 62
60. Iveta Hurná Veľký Šariš riaditeľka knižnice 39
61. Viera Marková Banská Bystrica vysokoškolská učiteľka 53
62. Ivan Húževka Oščadnica lekár 39
63. Ondrej Divinský Púchov prednosta krajského školského úradu 52
64. Ľudovít Daučo Trnava zástupca primátora mesta 57
65. Allan Sághy Levice podnikateľ 40
66. Ľubica Dudová Stará Ľubovňa študentka 24
67. Milada Dobrotková Bratislava riaditeľka domova dôchodcov a ADOS 50
68. Marián Hojstrič Krompachy lekár - chirurg 34
69. Pavel Slaninka Uzovský Šalgov prednosta Obvodného úradu Prešov 43
70. Karol Géč Lučenec riaditeľ krajskej pobočky zdravotnej poisťovne 40
71. Michal Horecký Žilina vydavateľ 31
72. Vladislav Oravec Bojnice primátor mesta 46
73. Vladimír Horák Holíč poslanec NR SR 50
74. Klára Malejčíková Nitra prednostka Obvodného úradu Nitra 56
75. Lukáš Turčok Poprad študent 21
76. Peter Polák Bratislava starosta 61
77. Ján Dolný Budimír prednosta Krajského úradu Košice 57
78. Beatrix Langová Chmeľnica riaditeľka Daňového úradu Stará Ľubovňa 44
79. Dušan Zdechovan Kalinovo riaditeľ SOUP v Poltári 49
80. Ján Jakuš Martin vysokoškolský pedagóg 52
81. Miloš Ronec Dubnica nad Váhom marketingový riaditeľ 35
82. Peter Ottinger Piešťany štátny tajomník MZ SR 53
83. Marián Rakovský Šaľa živnostník 32
84. Božena Nemravová Senica zdravotnícky pracovník 53
85. Marek Mihály Komárno podnikateľ 24
86. Milan Vaškor Plavecký Štvrtok pedagóg 55
87. Tibor Bodnár Veľké Kapušany primátor mesta 48
88. Jozef Rídzik Humenné lekár 53
89. Tibor Maťaš Tornaľa riaditeľ reedukačného domova pre mládež 42
90. Pavel Požoni Žilina riaditeľ spoločnosti 50
91. Ivo Fojtík Kvetoslavov výskumný pracovník - geológ 49
92. Miroslav Klačko Nitra ekonóm 46
93. Gabriela Mažariková Michalovce v domácnosti 48
94. Radoslav Štepanovský Radošovce študent 23
95. Oto Nevický Bratislava starosta 43
96. Jozef Horváth Košice divadelný manažér 57
97. Miloslav Murajda Petrovany pedagóg 41
98. Radoslav Štefančík Predajná vysokoškolský pedagóg 29
99. Jozef Repaský Liptovský Mikuláš zástupca primátora 48
100. Katarína Nováková Nová Dubnica manažérka 30
101. Jozef Pobiecký Trnava stavebný inžinier 37
102. Jozef Mečiar Šaľa živnostník 37
103. Magdaléna Danková Bratislava vedúca organizačného oddelenia MÚ 56
104. Miroslava Ivanová Zvolen študentka 21
105. Jozef Rauch Michalovce riaditeľ Správy ciest Michalovce 50
106. Michal Kormaník Stará Ľubovňa riaditeľ Správy ciest Stará Ľubovňa 45
107. Dušan Vajs Selce poľnohospodársky inžinier 35
108. Peter Šulej Dolný Kubín lekár - kardiológ 53
109. Mária Porubčinová Domaniža ekonóm 51
110. Vladimír Minx Senica súkromný podnikateľ 45
111. Robert Valovič Levice asistent prednostu 24
112. Miroslava Valková Banská Bystrica vedúca stavebného odboru 38
113. Ján Raclavský Dolný Kubín študent 21
114. Yveta Erdélyiová Bratislava kontrolórka administratívy 44
115. Jozef Anďal Trebišov lekár 59
116. Rastislav Mochnacký Prešov záhradný architekt 33
117. Jaroslav Ubert Žarnovica veliteľ bezpečnostnej služby 34
118. Peter Fiabáne Žilina športový manažér 42
119. Juraj Gregor Trenčín prednosta krajského stavebného úradu 56
120. Stanislav Horváth Trnava živnostník 48
121. Ladislav Kollár Demandice riaditeľ ÚPSVaR 28
122. Slavka Súlovská Pažiť starostka obce 33
123. Michal Hudoba Sliač študent 21
124. František Brezák Bratislava právnik 59
125. Viera Wawreková Trebišov štátny zamestnanec 41
126. Daniel Damer Poprad systémový špecialista 33
127. Edita Bartová Klenovec pracovníčka ÚPSVaR 41
128. Peter Hruška Liptovský Mikuláš konateľ spoločnosti 33
129. Libor Poruban Dubnica nad Váhom pracovník logistiky 37
130. Ján Baďanský Kvetoslavov poľnohospodársky inžinier 53
131. Vincent Kišš Levice súkromný podnikateľ 58
132. Viera Gajdošová Nitra riaditeľka materskej školy 46
133. Jozef Petro Partizánske študent 24
134. Martin Gramblička Bratislava živnostník 33
135. Ján Bednár Kaluža manažér v cestovnom ruchu 60
136. Viera Dercová Krajná Porúbka starostka obce 34
137. Daniel Janšo Banská Bystrica právnik 28
138. Ján Kožák Čadca odborný lekár 56
139. Anton Boc Trenčín zástupca primátora 43
140. Ján Chmelo Piešťany advokát 55
141. Ľubica Černáková Vráble asistentka poslanca NR SR 44
142. Jana Bartošová Piešťany konateľka 44
143. Petra Jošticová Trenčín študentka 21
144. Jolana Šuleková Košice vedúca charitného domu Sv. Alžbety 48
145. Vladislav Juško Snina súkromný veterinárny lekár 40
146. Imrich Žigo Martin projektový manažér 29
147. František Gachulinec Považská Bystrica ekonóm 49
148. Lehel Katona Gabčíkovo živnostník 39
149. Miloš Dovičovič Nitra viceprimátor 49
150. Mária Kamencová Trenčín riaditeľka materskej školy 49
+ Slovenská ľudová strana
Meno Priezvisko  Mesto  Povolanie  Vek
1. Jozef Sásik Banská Bystrica projektant - Národné lesnícke centrum 48
2. Marian Kotleba Banská Bystrica stredoškolský učiteľ 29
3. Andrej Trnovec Bratislava hydrogeológ 42
4. Ján Kopúnek Trnava strojník 34
5. Viliam Zopp Bratislava strojný inžinier 67
6. Ivan Sýkora Bratislava výskumný pracovník 23
7. Richard Burkovský - odvolanie kandidatúry Banská Bystrica obchodný riaditeľ 41
8. Michal Laššák Bratislava čašník 25
9. Milan Prašovský Banská Bystrica súkromná bezpečnostná služba 30
10. Ľuboš Kováč Rakovice strojník 34
11. Martin Gábor Kysucké Nové Mesto lesný inžinier 35
12. Peter Boráros Šamorín študent VŠ 22
13. Imrich Kečkéš Banská Štiavnica podnikateľ 47
14. Roman Škorňa Sušany súkromná bezpečnostná služba 30
15. Jozef Petrus Žabokreky nad Nitrou lesník 48
16. Lukáš Váňa Holíč revízny technik 21
17. Ivan Gerula Bratislava lekár 62
18. Pavol Šipkovský Pezinok študent VŠ 22
19. Ľubomír Zubčák Zvolen lesný inžinier 48
20. Rastislav Schlosár Bratislava študent VŠ 22
21. Jaroslav Nahálka Bratislava vedúci marketingu 54
22. Tibor Jaško Dolný Kubín živnostník 26
23. Vladimír Rosinský Banská Bystrica vedúci predajne 46
24. Ivan Palovič Trnava študent VŠ 24
25. Štefan Petrovič Bratislava obchodný riaditeľ 63
26. Miroslav Polner Bratislava podnikateľ 50
27. Dušan Ďuriška Zvolen projektant - Národné lesnícke centrum 45
28. Jozef Mužík Pezinok nezamestnaný 22
29. Igor Ďurana Banská Bystrica živnostník 43
30. Marián Hedera Bratislava obchodný manažér 24
31. Marian Vrbiniak Lučenec lesný inžinier 40
32. Andrej Čech Tureň obchodný poradca 23
33. Ján Rončák - odvolanie kandidatúry Banská Bystrica vodič 38
34. Pavol Labáth Bratislava úradník 26
35. Pavol Goda Želovce odborný lesný hospodár 48
36. Miroslav Kečkéš Bratislava testovač 22
37. Juraj Pivka Banská Bystrica geodet 58
38. Tomáš Bečky Bratislava tlačiar 28
39. Jozef Žabka Banská Bystrica technik 59
40. Marcel Urban Piešťany skladník 24
41. Jozef Danko Poprad robotník 65
42. Ján Dilík Banská Bystrica hokejový tréner 58
43. Július Kubík Poprad konzultant 66
44. Roman Štrba Banská Bystrica manažér 40
45. Filip Ižold Kozárovce školník 37
46. Ondrej Drugda Lučenec vedúci projektant 61
47. Viliam Dobrík Banská Bystrica maliar 49
48. Peter Klučiar Zlaté Moravce technik 51
49. Peter Pánik Lučenec samostatný projektant 55
50. Dušan Pohorelec Korytárky lesný taxátor 30
51. František Kelemen Lučenec samostatný projektant 47
52. Dušan Vraniak Bystrá lesník 46
53. Filip Ižold Kozárovce dôchodca 70
54. Estera Sásiková Banská Bystrica štátna zamestnankyňa 53
55. Boris Ferienčík Bratislava oceánograf 73
56. Ivan Kmeť Banská Bystrica invalid 40
57. Michal Berta - odvolanie kandidatúry Trenč robotník 45
+ Slovenská národná koalícia - Slovenská vzájomnosť
Meno Priezvisko  Mesto  Povolanie  Vek
1. Víťazoslav Moric Martin podnikateľ 60
2. Jozef Prokeš Nitra politik 56
3. Rastislav Šepták Bratislava manažér 38
4. Ján Petruška Nitra lekár 58
5. Eva Slavkovská Bratislava politička 61
6. Ladislav Škorvánek Čadca elektrotechnik 52
7. Marián Andel Modra pedagóg 55
8. Stanislav Pánis Bratislava ekonóm 56
9. Ján Sekereš Detva podnikateľ 53
10. František Höger Fintice učiteľ 43
11. František Rovný Žilina lekár 52
12. Peter Komárek Skalka nad Váhom bankový poradca 31
13. Rudolf Slivka Lučenec lekár 59
14. Peter Lisý Zlaté Moravce manažér 61
15. Radoslav Maček Bardejov personálny manažér 30
16. Peter Straňák Martin lekár 52
17. Ľudovít Líška Bratislava konateľ spoločnosti 45
18. Juraj Štefúň Teplička nad Váhom súkromný podnikateľ 50
19. Vladimír Šotter Košice manažér 49
20. Peter Súlovský Šamorín ekonóm, diplomat 56
21. Martin Michalčák Trnava živnostník 43
22. Vladimír Sagan Brezany súkromný podnikateľ 50
23. Miroslav Králik Brvnište elektrikár 50
24. Roman Malatinec Kriváň podnikateľ 24
25. Anton Jašica Dolný Kubín diagnostik 57
26. Martin Viravec Bardejov konateľ spoločnosti 30
27. Viliam Vittek Bratislava konateľ 59
28. Viliam Trojčák Košice súkromný podnikateľ 49
29. Milan Zeleňák Matúškovo živnostník 55
30. Dušan Rajčan Žiar nad Hronom živnostník 56
31. Ľubomír Machyna Ružomberok lekár 48
32. Roman Vrábel Dohňany obchodný riaditeľ 30
33. Miroslav Komora Banská Bystrica logista 31
34. Pavel Laktiš Topoľčianky manažér 54
35. Valentín Bezák Poprad riaditeľ spoločnosti 38
36. Ľudmila Lacková Bratislava starostka 59
37. Marek Bobko Trnava riaditeľ 33
38. Pavel Hatala Bratislava technik 65
39. Pavel Ľupták Turčianske Teplice konštruktér 47
40. Jozef Uhlík Dubnica nad Váhom technik 54
41. Ján Kaščák Sklené Teplice dôchodca 57
42. Jaroslav Božík Jacovce podnikateľ 53
43. Milan Jackanin Vyšný Orlík súkromný podnikateľ 28
44. Rastislav Vittek Bratislava živnostník 32
45. Stanislav Svorad Nitra remeselník 53
46. Richard Bohunický Trnava ekonóm 34
47. Juraj Janček Hronský Beňadik študent 21
48. Kamil Bosík Belá murár 63
49. Peter Šoltýs Dubnica nad Váhom technicko - hospodársky pracovník 50
50. Jana Krajčiová Sklabiná riaditeľka ZŠ 58
51. Oľga Csákayová Nitra učiteľka tanca 68
52. Jozef Teplický Poprad pedagóg 60
53. Zoltán Sýkora Bratislava podnikateľ 59
54. Miroslav Jánošík Podhradie starosta obce 40
55. Stanislav Kiš Šoporňa starosta obce 53
56. Jarmila Karasová Bratislava redaktorka 63
57. Peter Teichgrab Žilina pracovník SBS 53
58. František Göndöč Dubnica nad Váhom technik 61
59. Jana Klimová Detva starostka 39
60. Dušan Dubaj Lovce podnikateľ 44
61. Ján Dovičák Kručov konateľ spoločnosti 33
62. Július Šimboch Dunajská Lužná živnostník 49
63. Dagmar Kramplová Bratislava ekonómka 47
64. Jozef Maras Trnava podnikateľ 47
65. Vojtech Erdélyi Stupava lekár 54
66. Dušan Menich Rudno starosta obce 50
67. Viera Jurdíková Brvnište úradníčka 38
68. Ivan Hadvig Zvolen súkromný podnikateľ 45
69. Anna Gajdošíková Nová Ves nad Žitavou podnikateľka 57
70. Ľuboš Rašman Poprad konateľ spoločnosti 37
71. Emília Boďová Trnava vedúca odboru 52
72. Marián Kňažko Považská Bystrica výskumný pracovník 42
73. Stanislav Vaverka Galanta podnikateľ 59
74. Oliver Šabík Bratislava kultúrny pracovník 63
75. Jana Antošová Šaľa riaditeľka spoločnosti 51
76. Ivan Pták Turčianska Štiavnička predseda odborov ZO 53
77. Ján Sýč Pohorelá strojný technik 42
78. Zuzana Beňová Topoľčianky finančná poradkyňa 25
79. Marián Lisakovský Humenné živnostník 41
80. Jana Špániková Bratislava poradkyňa soc. oblasti 54
81. Zuzana Tvrdá Valaská Belá dôchodkyňa 61
82. Peter Dimov Trnava technik 52
83. Ondrej Wenzl Bratislava podnikateľ 66
84. Michal Bobček Martin obchodný zástupca 27
85. Matúš Galis Vrútky študent kat. univerzity 24
86. Svetlana Bornayová - vzdanie sa kandidatúry Rimavská Sobota živnostníčka 46
87. Juraj Bánsky Zlaté Moravce technik 38
88. Vladimír Majchrovič Poprad technik 61
89. Dagmar Kučerová Sklabiná študentka ekonómie 23
90. Jana Zibolenová Martin študentka VŠT 24
91. Miroslav Krajča Šoporňa podnikateľ 39
92. Ľubica Vašová Bratislava lekárka 37
93. Dana Matejíčková Martin ved. sklad. hospodárstva 39
94. Július Šedík Ladce dôchodca 67
95. Pavol Kapusta Banská Bystrica štátny zamestnanec 62
96. Katarína Hrúziková Hosťovce účtovníčka 47
97. Marcel Stanek Bardejov súkromný podnikateľ 34
98. Renata Othmanová Bratislava admin. pracovníčka 40
99. Anton Vozár Dubnica nad Váhom živnostník 38
100. Bohumil Hujsi Trnava zamestnanec MSÚ 52
101. Juraj Kočiško Prešov technik 62
102. Peter Hučík Liptovský Ján podnikateľ 42
103. Jozef Švihel Ladce pedagóg 47
104. Pavel Širka Kokava nad Rimavicou podnikateľ 45
105. Anna Švecová Volkovce skladníčka 54
106. Dušan Brutovský Poprad archivár 43
107. Milan Zibolen Martin technik 53
108. Rudolf Bagín Slavnica živnostník 51
109. Ľubomír Adámik Matúškovo štátny zamestnanec 44
110. Anna Božiková Chynorany technička 61
111. Marián Ondrejkovič Sučany elektromechanik 56
112. Anastázia Králiková Bolešov dôchodkyňa 60
113. Ján Dobrík Banská Bystrica súkromný podnikateľ 45
114. Igor Tarabčák Nitra lekár 51
115. Roman Graca Bardejov súkromný podnikateľ 28
116. Pavel Turza Dubnica nad Váhom živnostník 50
117. Jaroslav Antoš Šaľa riaditeľ spoločnosti 52
118. Karol Kocian Trnava technik 42
119. Slavomír Hromada Hurbanovo študent VŠ 24
120. Michal Števko Nitra dôchodca 82
121. Pavol Habánek Ladce elektrikár 43
122. Štefan Ondreáš Rudina obchodník 66
123. Ladislav Trojanovič Nitra technik 51
124. Eva Bothová Valaská Belá dôchodkyňa 62
125. Jozef Kotrus Tlmače vlakvedúci 60
126. Helena Čižíková Košice dôchodkyňa 55
127. Jozef Pápay Zeleneč živnostník 59
128. Andrea Maťová Nitra zdravotná sestra 32
129. Andrea Navarová Nitra predavačka 29
130. Ľuboš Turza Ladce robotník 48
131. Milan Hanula Martin vodič 41
132. Pavol Harbáč Obyce kultúrny pracovník 66
133. Beáta Mečiarová Banská Bystrica robotníčka 36
134. Zdenka Kadášiová Banská Bystrica ekonómka 28
135. Štefan Bodlala Nitra projektant 61
136. Jaroslav Varga Kajal správca siete 39
137. Ján Petráš Nitra technik 59
138. Peter Likavčan Martin technik 54
139. Jana Plazáková Sučany predavačka 48
140. Andrea Matisová Sučany ekonómka 32
141. Pavol Prosnan Lukačovce dôchodca 60
142. Jozef Klochaň Trnava manažér kvality 52
143. Silvia Haviarová Banská Bystrica podnikateľka 31
144. Mária Koprdová Nitra pedagogička 61
145. Alžbeta Staníková Trnava tech. laborantka 51
146. Marek Danko Nitra pedagóg 34
147. Ľubomír Kleštinec - vzdanie sa kandidatúry Nitra úradník 47
148. Martin Benko Košice elektrikár 54
149. Bohuš Slezák Jasenovo elektrotechnik 41
150. Peter Šunderlík Čab technik 30
+ Slovenská národná strana
Meno Priezvisko  Mesto  Povolanie  Vek
1. Ján Slota Žilina primátor 52
2. Anna Belousovová Čadca konateľka 46
3. Rudolf Pučik Senec advokát 49
4. Dušan Švantner Brezno konateľ firmy 59
5. Štefan Zelník Žilina chirurg 51
6. Ján Mikolaj Žilina univerzitný profesor 52
7. Sergej Chelemendik Bratislava šéfredaktor 48
8. Anton Korba Pavlovce súkromný podnikateľ 50
9. Ivan Šaško Tvrdošín primátor 59
10. Marta Damborská Zlaté Moravce riaditeľka domova soc. služ. 54
11. Jozef Rydlo Bratislava vysokoškolský učiteľ 57
12. Rafael Rafaj Bratislava hovorca 46
13. Emil Vestenický Trenčín dôchodca 57
14. Ján Slabý Trebišov obchodný zástupca 53
15. Jozef Ďuračka Trnava ekonóm 50
16. Peter Dubravay Kysucké Nové Mesto stredoškolský učiteľ 61
17. Miroslav Kotian Bojnice manažér 54
18. Valentín Švidroň Košice odborný radca 57
19. Jaroslav Paška Bratislava vysokoškolský pedagóg 51
20. Milada Belásová Považská Bystrica marketingová manažérka 45
21. Jozef Líška Ružiná dôchodca 68
22. Jaroslav Izák Handlová architekt 51
23. Ján Chrbet Očová obchodný riaditeľ 42
24. Jakub Gajdošík Banská Bystrica riaditeľ súkromnej firmy 21
25. Daniel Klačko Žilina lekár 52
26. Patrik Tomič Prešov živnostník 38
27. Igor Detko Prievidza manažér 32
28. Ján Ikrényi Nové Zámky advokát 53
29. Július Hauser Bratislava psychológ 57
30. Jozef Djubek Rabča súkromný podnikateľ 41
31. Monika Procházková Bratislava riaditeľka sekretariátu 45
32. Jozef Valovič Bratislava futbalový tréner 54
33. Jozef Gurecka Reľov súkromný podnikateľ 45
34. Marián Lukáč Sobrance sam. odborný pracovník 50
35. Ján Kolesár Zvolen generálny riaditeľ 55
36. Miroslav Chabada Vrútky obchodný zástupca 40
37. Silvester Kačák Hul poľnohospodársky inžinier 54
38. Miroslav Rybanský Piešťany riadiaci pracovník 51
39. Štefan Poľaško Vrbnica starosta 62
40. Viliam Cagala Trenčín špecialista pre strateg. rozvoj 52
41. Peter Červeň Žiar nad Hronom pracovník MsÚ 58
42. Miroslav Zigo Lisková súkromný podnikateľ 34
43. Michal Tóth Levice technik 53
44. Luboš Bartoš Kračúnovce podnikateľ 30
45. František Lašák Bratislava lekár 52
46. Peter Pamula Dobšiná odborný pracovník 35
47. Mária Varhaníková Malá Hradná starostka 42
48. Ján Medveď Brezno zamestnanec samosprávy 51
49. Ondrej Skotnický Bytča živnostník 42
50. Adrián Kucek Bratislava právnik 27
51. Vladimír Jozef Dlhopolček Hlohovec ekonóm 59
52. Marián Janušek Žilina zástupca primátora 46
53. Jozef Švantner Banská Bystrica majiteľ firmy 41
54. Anton Vanko Ilava štátny úradník 57
55. Michal Škantár Banská Bystrica živnostník 24
56. Jozef Harakaľ Kamenica nad Cirochou lesný inžinier 48
57. Daniel Bartko Senec súkromný podnikateľ 50
58. Ján Mokrý Čereňany starosta 49
59. Štefan Pokľuda Dudince primátor 57
60. Peter Martinec Zlaté Moravce športový manažér 59
61. Jana Melicherová Veľké Orvište ekologička 36
62. Ladislav Behúň Dolný Vadičov starosta 55
63. Andrej Vaňo Partizánske dôchodca 63
64. Ľubomír Činčura Trebeľovce jadrový fyzik 41
65. Michal Červený Žilina obchodný manažér 48
66. Eva Jaššová Bratislava psychologička 52
67. Anna Klobušická Prešov manažérka 50
68. Dušan Šoltés Košice technik 57
69. Ivan Križan Nové Mesto nad Váhom podnikateľ 47
70. Slavomír Mihálik Zvolen technik 54
71. Bohuslav Belko Stankovany strojný mechanik 37
72. Zdenka Anettová Komárno dôchodkyňa 62
73. Daniel Jeluš Madunice obchodný kontrolór 58
74. Ján Šutiak Nová Bystrica starosta 49
75. Ladislav Debnár Bojnice podnikateľ 54
76. Andrej Vidra Žilina poľnohospodársky inžinier 31
77. Radoslav Gáll Drienov obchodný zástupca 33
78. Terézia Holecová Šenkvice ekonómka 54
79. Peter Petko Spišská Nová Ves konateľ 52
80. Miroslav Marguš Trenčín stavebný technik 54
81. Peter Nemec Breznička živnostník 49
82. Dušan Pinčík Hlboké nad Váhom starosta 50
83. Štefan Slováčik Malý Lapáš podnikateľ 55
84. Jozef Novák Bratislava manažér 55
85. Jaroslav Križan Považská Bystrica živnostník 33
86. Ján Ďurovský Žarnovica správca počítačovej siete 27
87. Peter Kubala Nesluša súkromný podnikateľ 42
88. Ján Štefánik Šaľa hlavný štátny radca 39
89. Eva Gašparíková Bratislava stredoškolská pedagogička 59
90. Jaroslav Olejár Giraltovce súkromný podnikateľ 37
91. Milan Šoltés Košice dôchodca 63
92. Ľubomír Sýkora Dubnica nad Váhom stredoškolský učiteľ 45
93. Pavel Harňák Brezno zamestnanec samosprávy 41
94. Štefánia Stančíková Žilina technička 57
95. Alexander Hlavatý Šurany elektroinžinier 46
96. Slávka Kramárová Sereď pedagogička 48
97. Juraj Šrámek Ružomberok architekt 41
98. Tatiana Poliaková Prievidza sociálna pracovníčka 41
99. Vladimír Žiak Horná Kráľová vedúci strediska 31
100. Vladimír Burica Turany súkromný podnikateľ 32
101. Ladislav Haluška Sabinov technik 37
102. Ján Havránek Bratislava elektrotechnik 65
103. Ladislav Bíreš Bošany živnostník 51
104. Matej Majer Banská Bystrica grafik 24
105. Jozef Plichta Martin súkromný podnikateľ 56
106. Pavol Kňažek Malý Lapáš podnikateľ 34
107. Ivan Lorenc Skalica ekonóm 42
108. Vladimír Remeň Ružomberok sociálny pracovník 55
109. Viliam Muth Moravské Lieskové učiteľ 29
110. Jozef Chamula Detva ekonomický riaditeľ 55
111. Vladimír Svrček Kysucké Nové Mesto konateľ 37
112. Irena Remáčová Sobrance riaditeľka RNsP 53
113. Ľubomír Dutko Poprad podnikateľ 38
114. Kamil Lép Košice podnikateľ 32
115. Jozef Hrdlička Zvolen samostatný odborný referent 51
116. Rastislav Novotný Martin súkromný podnikateľ 36
117. Ivan Antal Hlohovec chemik - farmaceut 40
118. Ján Golis Čadca dôchodca 63
119. Jaroslav Chudý Bánovce nad Bebravou výsluhový dôchodca 52
120. Juraj Adamove Tomášovce živnostník 34
121. Ondrej Kubík Rabčice súkromný podnikateľ 32
122. Viliam Rumanko Zlaté Moravce súkromný podnikateľ 47
123. Ľudovít Kollár Bratislava geofyzik - ekológ 57
124. Ľuboš Bernát Šarišské Michaľany technik 31
125. Igor Miňo Ruskovce okresný radca 45
126. Richard Takáč Prievidza obchodný zástupca 24
127. Alexander Ferenčík Kremnica súkromný podnikateľ 28
128. Jozef Brtoš Bziny podnikateľ 41
129. Mária Proksová Levice podnikateľka 56
130. Ľubica Melegová Senica podnikateľka 36
131. Matej Biskupič Bernolákovo ekonóm 62
132. Mikuláš Sedláček Trenčín stavebný inžinier 68
133. Daniel Harach Dudince súkromný podnikateľ 44
134. Štefan Pernický Černík technický riaditeľ 58
135. František Filip Hosťovce súkromný podnikateľ 43
136. Anežka Kujanová Malacky samostatná odborná referentka 49
137. Eva Kopcová Vranov nad Topľou špeciálna pedagogička 30
138. Jaroslav Lamoš Žilina súkromný podnikateľ 38
139. Jana Valkučáková Komárno študentka 22
140. Milan Kajaba Považská Bystrica montér 55
141. Miloslav Slováčik Malý Lapáš robotník 25
142. Ernest Jakubčo Spišská Nová Ves riaditeľ 49
143. Michal Bednárik Šurany poľnohospodársky inžinier 61
144. Vladimír Daniš Handlová podnikateľ 48
145. Marta Medvecová Giraltovce podnikateľka 51
146. Jozef Lenič Vranov nad Topľou dopravný kontrolór 56
147. Mária Germušková Župčany vedúca prevádzky 43
148. Miloš Minich Koš servisný technik 27
149. Jozef Štolc Pezinok živnostník 46
150. Pavol Slota Žilina riaditeľ firmy 25
+ SMER - sociálna demokracia
Meno Priezvisko  Mesto  Povolanie  Vek
1. Robert Fico Bratislava poslanec NR SR 41
2. Robert Kaliňák Bratislava poslanec NR SR 35
3. Pavol Paška Košice poslanec NR SR 48
4. Dušan Čaplovič Bratislava poslanec NR SR 59
5. Igor Šulaj Banská Bystrica poslanec NR SR 42
6. Ľubomír Vážny Banská Bystrica poslanec NR SR 48
7. Marek Maďarič Bratislava živnostník 40
8. Martin Glváč Bratislava riaditeľ úradu VÚC 38
9. Renáta Zmajkovičová Trnava poslankyňa NR SR 44
10. Jana Laššáková Vlkanová poslankyňa NR SR 54
11. Miroslav Chovanec Trenčín poslanec NR SR 57
12. Stanislav Kubánek Veľký Šariš elektrotechnik 54
13. Peter Žiga Košice ekonóm 33
14. Igor Federič Bratislava poslanec NR SR 43
15. Pavol Pavlis Bratislava riaditeľ spoločnosti 45
16. Tibor Glenda Alekšince manažér 50
17. Ján Podmanický Stará Bystrica starosta obce 29
18. Boris Zala Bratislava poslanec NR SR 51
19. Ivan Varga Hlohovec poslanec NR SR 53
20. Jozef Burian Košice poslanec NR SR 44
21. Darina Gabániová Bratislava poslankyňa NR SR 50
22. Maroš Kondrót Bratislava poslanec NR SR 45
23. Dušan Muňko Bratislava poslanec NR SR 61
24. Jaroslav Baška Dohňany poslanec NR SR 31
25. Jozef Buček Košice poslanec NR SR 46
26. Miroslav Číž Štiavnické Bane poslanec NR SR 52
27. Peter Pelegrini Banská Bystrica asistent poslanca NR SR 30
28. Dušan Jarjabek Bratislava poslanec NR SR 53
29. Róbert Madej Zvolen poslanec NR SR 25
30. Dušan Galis Bratislava futbalový tréner 56
31. Vladimír Faič Prašice manažér 57
32. Ján Počiatek Bratislava generálny riaditeľ 35
33. Marián Záhumenský Dvory nad Žitavou poľnohospodársky manažér 42
34. Ján Richter Nitra manažér 49
35. Peter Kažimír Piešťany manažér 37
36. Monika Smolková Košice zástupkyňa starostu 49
37. Oľga Nachtmannová Bratislava vysokoškolská učiteľka 42
38. Viera Tomanová Bratislava vysokoškolská učiteľka 58
39. Ľuboš Martinák Medzilaborce učiteľ 47
40. Ľubomír Petrák Hurbanova Ves starosta 44
41. Milan Mojš Likavka riaditeľ 49
42. Ján Čech Pezinok manažér 54
43. Vladimír Matejička Komárno technik 50
44. Juraj Horváth Bratislava asistent poslanca NR SR 40
45. Mojmír Mamojka Bratislava vysokoškolský učiteľ 55
46. Ján Zvonár Bratislava lekár 54
47. Jozef Valocký Galanta riaditeľ 49
48. Vladimír Jánoš Prievidza manažér 37
49. Ján Senko Očová riadiaci pracovník 47
50. Ján Kvorka Blatnica asistent obchodného riaditeľa 51
51. Peter Obrimčák Stropkov lekár 45
52. Ľubica Rošková Michalovce psychologička 51
53. Magda Košútová Trenčín predsedníčka poľnohospod. družstva 50
54. Viliam Jasaň Bratislava manažér 53
55. Edita Angyalová Bratislava poslankyňa NR SR 26
56. Tibor Lebocký Budča lesný inžinier 42
57. Branislav Bačík Žilina štátny zamestnanec 37
58. Mikuláš Krajkovič Vápeník starosta 38
59. Emília Müllerová Kremnica lekárka 52
60. Marián Kovačócy Trnava manažér 47
61. Jana Vaľová Humenné odborná pracovníčka 40
62. Michal Lukša Snina živnostník 44
63. Viera Mazúrová Oravská Lesná manažérka 45
64. Ján Babič Rakovnica štátny úradník 51
65. Anton Bobrík Kopčany prednosta MÚ 52
66. Lea Grečková Smižany manažérka 45
67. Anna Vitteková Trenčín kontrolór 52
68. Pavol Goga Topoľčany učiteľ 42
69. Boris Hradecký Bratislava strojný inžinier 62
70. Jaroslav Demian Brezno primátor 43
71. Milan Geci Košice živnostník 54
72. Ivan Boháč Bratislava architekt 41
73. Milan Halúz Levice manažér 39
74. Pavol Valárik Krásno nad Kysucou súdny znalec 55
75. Juraj Zervan Bratislava diplomat 51
76. Slavomír Illeš Trebišov strojný inžinier 41
77. Tomáš Novanský Banská Bystrica asistent poslanca NR SR 34
78. Pavel Mularčík Poprad riaditeľ 49
79. Katarína Štefunková Galanta referent pre regionálny rozvoj 50
80. Peter Dubček Bratislava ekonóm 56
81. Vladimír Kocourek Senica poisťovací maklér 43
82. Juraj Bakoš Myjava živnostník 26
83. Július Lukáč Topoľčany lekár 53
84. Ján Turčan Bánovce nad Bebravou primátor 52
85. Iveta Sásiková Banská Bystrica ekonómka 44
86. Jaroslav Španko Brodzany stredoškolský učiteľ 50
87. Norbert Part Bratislava ekonóm 46
88. Anna Trakovická Nitra vysokoškolská učiteľka 51
89. Jaroslav Belás Považská Bystrica vysokoškolský pedagóg 45
90. Ján Račák Brezno riaditeľ 48
91. Pavel Svitok Sebedražie živnostník 46
92. Miroslav Biroš Prešov manažér 47
93. Monika Kušnirová Kračúnovce riaditeľka školy 42
94. Milan Galaba Zlaté Moravce živnostník 42
95. Mária Beňová Piešťany súkromná podnikateľka 54
96. Marián Medera Nová Dubnica riaditeľ 52
97. Jozef Hollan Lednické Rovne prednosta obecného úradu 44
98. Ivana Retlichová Dubové medicínsky reprezentant 29
99. Peter Ličko Krupina konateľ 54
100. Jozef Tokár Brezno výrobný riaditeľ 50
101. Marián Zimmermann Banská Štiavnica živnostník 46
102. Ľuboš Racko Liptovský Ján advokát 51
103. Peter Kubačka Dolný Kubín živnostník 30
104. Ivan Kleban Stropkov vedúci oddelenia 42
105. Marta Oravcová Stará Ľubovňa pracovníčka verejnej správy 53
106. Dušan Bublavý Častkovce starosta 42
107. Vladimír Macášek Kysucké Nové Mesto súkromný podnikateľ 47
108. Ľubomír Obročník Poltár živnostník 42
109. Boris Hanuščak Bardejov primátor 50
110. Peter Greguš Košice manažér 54
111. Ondrej Kovalský Vranov nad Topľou súkromný podnikateľ 48
112. Anna Černická Lipany riaditeľka materskej školy 51
113. Antonín Cicoň Smolník lesný inžinier 42
114. Slavomír Rusinko Medzilaborce súkromný podnikateľ 38
115. Juraj Horkay Košice riaditeľ 50
116. Boleslav Lešo Michalovce veterinárny lekár 39
117. Vojtech Baláž Vinosady advokát 63
118. Ladislav Pavlík Trenčín riaditeľ 52
119. Roman Masár Bratislava manažér v doprave 44
120. Jozef Andrejčák Košice zamestnanec štátnej správy 25
121. Jozef Parec Trstená manažér 58
122. Štefan Ágoston Bratislava podnikateľ 59
123. Milan Ovseník Bytča poradca pre rozvoj vidieka 38
124. Pavel Struhár Klenovec starosta 48
125. Július Laššan Revúca starosta 41
126. Emese Dobošová Senec lekárka 50
127. Ján Sabadoš Ruskov správca farmy 55
128. Viliam Záhorčák Michalovce učiteľ 46
129. Alena Danajková Levoča súkromná podnikateľka 45
130. Ondrej Kollár Veľký Krtíš lekár 52
131. Ján Králik Krompachy lekár 46
132. Jozef Grell Šaľa lekár 55
133. Juraj Bódi Detva živnostník 51
134. Milan Pacher Voznica lesný inžinier 58
135. Dušan Vavrinec Láb prednosta 43
136. Jozef Domiňák Podbiel dôchodca 53
137. Jozef Behúl Hlohovec podnikateľ 51
138. Karol Suchan Nové Zámky manažér 43
139. Ján Ambroš Lučenec podnikateľ 59
140. Peter Gaži Spišská Belá lesný inžinier 40
141. Andrej Kolesík Dechtice študent 23
142. František Dej Bratislava podnikateľ 58
143. Vladislav Ďurdina Mútne veterinárny lekár 58
144. Jozef Mikšovský Považská Bystrica konštruktér VOJUS, a. s. 57
145. Peter Kalivoda Stupava štátny zamestnanec 28
146. Milan Leskovianský Mníšek nad Hnilcom zástupca starostu 54
147. Ján Slosiarik Dobrá Niva riaditeľ školy 46
148. Katarína Mattyašovská Rimavská Sobota riaditeľka obchodnej akadémie 57
149. Vasiľ Guzan Humenné riaditeľ SUCP SK 55
150. Anton Martvoň Dolný Kubín právnik 25
+ Strana demokratickej ľavice
Meno Priezvisko  Mesto  Povolanie  Vek
1. Ladislav Kozmon Bratislava daňový poradca 46
2. Martin Halás Bratislava ekonóm 34
3. Matúš Langermann Bratislava vedúci pracovník 35
4. Soňa Snopková Bratislava ekonóm 30
5. Martin Krechňák Bratislava právnik 31
6. Boris Pažický Stará Lesná súkromný podnikateľ 48
7. Slavomíra Mandzáková Chorvátsky Grob vedúci pracovník 31
8. Radovan Todorov Bratislava zubný technik 29
9. Katarína Červenáková Bratislava študentka 25
10. Jozef Bittner Bratislava technický riaditeľ 50
11. Martin Hriešik Bratislava dôchodca 72
12. Ivana Matulová Brodské mzdová referentka 35
13. Jozef Ivančík Šenkvice mechanik 49
14. Pavel Hraško Banská Štiavnica súkromný podnikateľ 50
15. Vladimír Klein Levice prokurista 55
16. Stanislav Beňo Bratislava projektant informačných systémov 63
17. Valer Demjan Snina vysokoškolský pedagóg 29
18. Ferdinand Kolda Brodské dôchodca 62
19. Aida Malá Bratislava manažér 43
20. Ľubomír Repaský Bratislava chirurg 55
21. Jur Ježo Bratislava ekonóm 48
22. Rudolf Dospiva Bratislava manažér 39
23. Peter Tököly Bratislava vedúci skladu 33
24. Miroslava Šuttová Bratislava dôchodkyňa 58
25. Dušan Konečný Bratislava súkromný podnikateľ 34
26. René Foltýn Suchá nad Parnou manažér 34
27. Tomáš Tóth Bratislava advokátsky koncipient 28
28. Gabriel Horváth Komárno manažér 30
29. Františka Sagová Bratislava živnostník 56
+ Strana maďarskej koalície
Meno Priezvisko  Mesto  Povolanie  Vek
1. Béla Bugár strojný inžinier 47
2. Pál Csáky chemický inžinier 50
3. Gyula Bárdos pedagóg 48
4. Miklós Duray geológ 60
5. László Szigeti pedagóg 48
6. Iván Farkas ekonom. inžinier 40
7. László Gyurovszky elektroinžinier 46
8. László Köteles technik 48
9. Klára Sárközy zubná lekárka 53
10. Zsolt Simon poľnohospodár 35
11. László Nagy sociológ 57
12. József Berényi politológ 39
13. László Miklós vysokoškolský profesor 57
14. Gábor Gál právnik 31
15. Ágnes Biró pedagóg 48
16. István Pásztor elektroinžinier 49
17. Anna Szögedi pedagóg 56
18. Tibor Bastrnák lekár 41
19. György Juhász vysokoškolský učiteľ 36
20. Erzsébet Pogány ekonómka 46
21. Elemér Jakab starosta 38
22. István Kovács historik 52
23. János Szigeti starosta 53
24. László Pomothy elektroinžinier 49
25. Pál Zachar elektroinžinier 50
26. István Pomichal poľnohosp. inžinier 41
27. Štefan Bugár elektroinžinier 50
28. Károly Peczár riaditeľ úradu podpredsedu vlády 35
29. Zoltán Marczell stavebný inžinier 37
30. Lajos Ladányi informatik 47
31. László Gordon veterinárny lekár 49
32. Péter Csúsz pedagóg 40
33. Lajos Csóka starosta 42
34. László Solymos podnikateľ 37
35. Jozef Filipko strojný inžinier - manažér 40
36. Richárd Hamerlik strojný inžinier 39
37. Imre Andruskó pedagóg 37
38. László Iván poľnohosp. strojný inžinier 53
39. Péter Molnár historik 36
40. József Kopasz starosta 49
41. Andrea Melová právnička 33
42. László Forró pedagóg 52
43. János Vasik konzultant 33
44. Éva Hortai advokátka 52
45. Imre Bartal starosta 56
46. Attila Bodor elektrotechnik 34
47. János Bób starosta 49
48. Michal Lukáč-tallóczy podnikateľ 48
49. László Bacsó politológ 32
50. József Bölcs podnikateľ 60
51. Zsolt Király ekonóm 28
52. Ágnes Óváry ekonómka 54
53. Zsolt Baranyay právnik 27
54. István Mázik riaditeľ MsKS 48
55. László Fekete strojný inžinier 47
56. Frigyes Matus starosta 46
57. János Juhász prednosta obv. úradu 50
58. Olga Szabó advokátka 48
59. Štefan Medve technik 34
60. Pál Keszegh chemický inžinier 57
61. Flórián Jávorka starosta 46
62. Márta Stubendek starostka 43
63. János Sárközi manažér kultúry 32
64. Béla Zsille pedagóg 49
65. Rudolf Galambos pedagóg 34
66. Zoltán Fekete ekonóm 39
67. Alexander Szaniszló elektrotechnik 48
68. Zoltán Bugár ekonóm 27
69. Klára Tóth ekonómka 36
70. Zoltán Halász farmaceut. zástupca 30
71. Pavel Élesztős vysokoškolský učiteľ 58
72. Rozália Szalay stavebná inžinierka 46
73. Jozef Bajza lekár 52
74. László Hóka starosta 48
75. János Fekete stavebný inžinier 53
76. Attila Kelecsényi prednosta obvod. úradu 42
77. Csaba Földes starosta 46
78. Gábor Hulkó vysokoškolský učiteľ 26
79. Péter Morvay podnikateľ 43
80. Béla Hajtman pedagóg 39
81. Zoltán Bán elektroinžinier 53
82. Dénes Miklós záhradnícky inžinier 46
83. László Daru poľnohosp. inžinier 59
84. Olivér Rácz prednosta ústavu lek. fak. 59
85. József Kürti ekonóm 39
86. František Juhos starosta 44
87. Béla Mészáros informatik 53
88. Alica Hegedűsová riaditeľka školy 47
89. Mária Csizmadiová právnička 47
90. Fridrich Nagy zástupca primátora 61
91. Péter Balázs pedagóg 41
92. Norbert Becse riaditeľ školy 34
93. Róbert Dohányos politológ 29
94. Ferenc Zirig riaditeľ gymnázia 38
95. Péter Nagy ekonóm 28
96. Jenő Csoltkó záhradnícky inžinier 50
97. Magdaléna Zsiga ekonómka 38
98. Gábor Pallya zverolekár 42
99. Lajos Maurovich Horvat lekár 58
100. Vincent Erdős chemický inžinier 46
101. Ladislav Kottlík starosta 37
102. Péter Antal pedagóg 33
103. Jozef Balkó poľnohosp. inžinier 42
104. László Lakatos podnikateľ 40
105. Ladislav Korčok stavebný inžinier 47
106. Ladislav Garay zástupca primátora 51
107. László Vojtek strojný inžinier 59
108. Endre Mészáros informatik 40
109. Jozef Hunyák starosta 57
110. Ladislav Mészáros podnikateľ 55
111. Andrea Gyöpös stavebná inžinierka 23
112. Tibor Kovács pedagóg 42
113. Zoltán Szabó elektrotechnik 40
114. Štefan Bencze ekonóm 50
115. Ľubomír Raček vedecký pracovník 44
116. Béla Szabó zástupca primátora 49
117. Jozef Cseh advokát 64
118. Klára Dohányová lekárka 45
119. Róbert Tomolya pedagóg 42
120. Tibor Rózsár starosta 60
121. Olga Mrvová zdravotná pracovníčka 42
122. Béla Sánta geodet 36
123. Valéria Icsová starostka 51
124. Péter Őry komunikačný expert 34
125. Bartolomej Bóna podnikateľ 49
126. Silvia Gulyásová strojná technička 42
127. Tibor Dolník pedagóg 42
128. Jozef Karika agronóm 36
129. Gabriel Karakán stavebný inžinier 30
130. Štefan Hornyák signalista 54
131. Štefan Szeles strojný inžinier 54
132. Lajos Miklós optometrista 54
133. Gyula Kiss poľnohospodár 45
134. Flórián Gyurász úradník 31
135. Tünde Neszméri pedagogička 25
136. Tibor Both starosta 43
137. Dionýz Kuklis záhradník 31
138. Ladislav Bartók strojný inžinier 54
139. Attila Petheő pedagóg 29
140. Olivér Ibolya pedagóg 37
141. Ladislav Bréda stavebný inžinier 46
142. Július Šimon strojný inžinier 39
143. Csaba Fehér historik 29
144. Andrea Mažárová ekonómka 26
145. Ladislav Bartoš elektroinžinier 35
146. Ján Szöllös úradník 50
147. Mária Hajduová pedagogička 49
148. Tibor Dávid servisný technik 44
149. Marianna Melicherová ekonómka 53
150. František Auxt podnikateľ 54
+ Strana občianskej solidarity
Meno Priezvisko  Mesto  Povolanie  Vek
1. Cyril Betuš Košice právnik 55
2. Vladimír Revický Prievidza podnikateľ 51
3. Tibor Mayer Komárno podnikateľ 39
4. Roman Lupták Košice podnikateľ 51
5. Richard Novák Čadca dôchodca 64
6. Peter Baráth Nitra riaditeľ a. s. 49
7. Ján Mikula Žarnovica podnikateľ 38
8. Štefan Závadinka Koš starosta 53
9. Silvia Kišová Nitra učiteľka 46
10. Rudolf Reštei Košice dispečér 51
11. Marta Janíková Čadca dôchodkyňa 60
12. Jozef Lukovič Bratislava výkonný riaditeľ 30
13. Dušan Urban Trebišov energetik 49
14. Ľudovít Kamien Partizánske podnikateľ 53
15. Tibor Kóša Branč technik 53
16. Milena Janičinová Košice právnička 42
17. Anna Korduliaková Čadca lekárka 52
18. Peter Skrutek Bratislava asistent riaditeľa 45
19. Hana Luptáková Humenné študentka 27
20. Ivan Vaňo Prievidza strojný inžinier 61
21. Ladislav Kutka Komárno majster 31
22. Peter Onuščák Trebišov podnikateľ 39
23. Rastislav Rovnianek Martin profesionálny športovec 37
24. Jaroslav Papp Čeľadice starosta 57
25. Marián Hric Košice manažér 53
26. Peter Bošiak Nováky advokát 58
27. Rastislav Melicher Bratislava projektový manažér 38
28. Margaréta Černáková - odvolanie kandidatúry Košice lekárka 47
29. Tibor Čierny Martin podnikateľ 42
30. Jozef Bődőr Nitra zamestnanec SBS 46
31. Peter Konček Košice manažér 43
32. Katarína Mazániková Valaská Belá manažérka 32
33. Rut Pinterová Nitra pokladníčka 33
34. Ivan Varholák Košice technik CO 60
35. Anna Náglová Žilina podnikateľka 47
36. Štefan Čambal Levice novinár 33
37. Marián Braxatoris Košice veterinár 50
38. Jozef Palkovič Horné Orešany dôchodca 62
39. Anna Vargová Nitra učiteľka 53
40. Milan Alexy Košice strojný inžinier 59
41. Ján Matúška Dolný Kubín podnikateľ 52
42. Dana Pénzešová Nitra riaditeľka ZŠ 52
43. Anna Luptáková Humenné zdravotná sestra 49
44. Ivan Fabián Prievidza finančný manažér 43
45. Bernardína Kosíková Nitra učiteľka 55
46. Jaroslav Savko Trebišov robotník 22
47. Veronika Hažíková Oščadnica štátna zamestnankyňa 49
48. Anna Lukáčová Nitra riaditeľka MŠ 53
49. Pavol Šestina Košice manažér 47
50. Miroslav Kluvanec Nitrianske Rudno učiteľ 32
51. Dušan Lietava Nitra fotograf 51
52. Žofia Dűtmentová Michalovce manažérka 45
53. Ján Pribylinec Čadca technik 53
54. Miloš Luprich Nitra grafik 37
55. Ján Koščo Michaľany manažér 41
56. Dušan Korman Nesluša podnikateľ 52
57. Lazar Németh Komárno podnikateľ 55
58. Tomáš Orth Košice technik 51
59. Božena Ščuryová Čadca ekonómka 52
60. Jana Hutláková Košice ekonómka 46
61. Anna Birčiaková Čadca zdravotná sestra 55
62. Ivan Droždiak Gemerská Hôrka robotník 44
63. Anna Vavrečková Čierne dôchodkyňa 47
64. Konštantín Kačinetz Trebišov energetik 38
65. Pavol Šamaj Čadca podnikateľ 53
66. Radomír Tóth Košice stavebný technik 47
67. Jaroslav Klus Čadca pedagóg 55
68. Katarína Sekeľská Košice manažérka 34
69. Miloš Hruška Podvysoká sociálny kurátor 51
70. Mária Urbanová Trebišov ekonómka 38
71. Marián Gál Čadca mechanik 30
72. Pavol Danko Košice technik 50
73. Marián Vraštiak Košice podnikateľ 46
74. Dagmar Szotáková Košice technička 42
75. Viera Cichuvičová Košice obchodníčka 29
76. Ján Farbár Trebišov manažér 31
77. Emil Lišivka Košice technik 52
78. Katarína Tóthová Košice adm. pracovníčka 39
79. Monika Krankusová Košice adm. pracovníčka 38
80. Marta Šimčová Košice adm. pracovníčka 34
81. Iveta Stašenková Košice ekonómka 41
82. Dušan Kobeľa Trebišov podnikateľ 43
83. Miroslav Mitruk Košice manažér 34
84. Ivan Mikle Košice podnikateľ 52
85. Vladimír Liško Košice technik 41
86. Ján Zubáč Košice technik 57
87. Ildikó Szegedyová Košice podnikateľka 35
88. Jana Fazekašová Košice ekonómka 43
89. Juraj Poljaček Košice technik 50
90. Alena Čopová Košice asistentka 40
91. Peter Hurný Stropkov manažér 25
92. Zlatica Fabová Košice úradníčka 48
93. Ladislav Holub Košice podnikateľ 60
94. Milan Lupták Košice operátor 52
95. Eva Čarnoká Gelnica robotníčka 42
96. Boris Betuš Košice skladník 48
+ Združenie robotníkov Slovenska
Meno Priezvisko  Mesto  Povolanie  Vek
1. Ján Ľupták Banská Bystrica stavebný technik 60
2. Ivan Hopta Humenné poslanec NR SR 47
3. Ján Pivoluska Banská Bystrica odborný referent 48
4. Milan Trník Púchov elektrotechnik 42
5. Jozef Bača Šarišské Čierne stavebný technik 50
6. Mária Hrušková Zvolen invalidná dôchodkyňa 55
7. Pavel Chovanec Slatinské Lazy letecký inžinier a manažér 54
8. Ján Margala Nové Mesto nad Váhom dozorca rušňového depa 53
9. Pavol Kopčák Prešov pracovník školstva 52
10. František Chachula Plevník - Drienové hlavný inšpektor 57
11. Miloslava Necpalová Bratislava novinárka 51
12. Ján Huťan Revúca robotník 52
13. Jozef Sekáč Trebišov vlakvedúci osobnej dopravy 51
14. Dušan Saksa Ladce učiteľ 52
15. Martin Jochman Spišská Nová Ves živnostník 62
16. Pavol Čuma Vranov nad Topľou živnostník - požiarnobezpečnostné služby 55
17. Stanislav Lepót Pavlovce nad Uhom pedagóg 61
18. Rudolf Martančík Bratislava právnik 60
19. Peter Jurčišin Svidník dôchodca 68
20. Ladislav Chvostaľ Michalovce technik 51
21. Dušan Hanka Zvolen ošetrovateľ 45
22. Vladimír Hric Vyšná Slaná baník 53
23. Štefan Elizeuš Skároš vedecko - technický pracovník 54
24. Jana Nirházová Kraskovo predavačka 47
25. Ján Durkota Trebišov lesný inžinier 52
26. Peter Uhrík Banská Bystrica technik 57
27. Fedor Šandor Humenné lekár 56
28. Ľubomír Fečík Snina robotník 48
29. Iveta Šulíková Sabinov učiteľka 47
30. Jaroslav Završan Raková robotník 48
31. Ladislav Mokrý Trstená technik 43
32. Jaroslav Rojík Lučenec pedagóg 43
33. Michal Pavlečko Vranov nad Topľou prednosta železničnej stanice 51
34. Jana Fecurová Humenné riaditeľka materskej škôlky 51
35. Viola Chachulová Žilina ekologička 55
36. Peter Miticzky Lučenec dôchodca 61
37. Tibor Štric Banská Štiavnica vodič autobusov 58
38. Štefan Šereg Sukov vedúci pohostinstva 53
39. Jozef Rybár Bratislava zamestnanec krajského úradu 57
40. Erika Skubíková Liptovský Mikuláš vedúca predajne 49
41. Ján Rudinský Rybník robotník 49
42. Peter Slezák Temeš robotník 59
43. Renáta Kaliská Banská Bystrica zdravotná sestra 30
44. Marko Kuchta Liptovská Lúžna politológ - dôchodca 59
45. Miroslav Ivan Lukačovce automechanik 23
46. Cyril Ivan Nitra pedagóg 72
47. Bartolomej Sisák Vechec dôchodca 63
48. Ľubomír Dado Krupina elektrotechnik 48
49. Miroslav Brada Zvolen psychológ 58
50. Danka Behúlová Dubnica nad Váhom robotníčka 42
51. Katarína Slivková Spišský Štiavnik dôchodkyňa 59
52. Katarína Šágiová Rastislavice osobná pokladníčka - administratíva 32
53. Albert Mikó Levice sprievodca osobných vlakov 42
54. Jozef Pecha Spišská Nová Ves terénny sociálny pracovník 36
55. Štefan Kostursky Ružomberok robotník 50
56. Magdaléna Strigáčová Hriňová živnostníčka 52
57. Štefan Gabčan Ladzany stavebný technik 52
58. Dušan Boháčik Banská Bystrica živnostník 49
59. Katarína Hoľanová Žilina archivárka 39
60. Martin Tuščák Levoča vedúci obchodnej skupiny 24
61. Andrej Palašta Košarovce vodič 27
62. Jozef Dzurov Hankovce kuchár 52
63. Marta Varchoľaková Stakčín robotníčka 30
64. Dana Roháčová Humenné učiteľka 40
65. Božena Chomová Medzilaborce ekonómka 48
66. Marek Kelčák Gruzovce automechanik 30
67. Michal Milas Svidník stavebný inžinier - dôchodca 64
68. Helena Slyšková Jasenové ekonomická zamestnankyňa 55
69. Milan Krahulec Zvolen vodič 47
70. Milan Fufaľ Medzilaborce drevár 50
71. Branislav Kulich Čaklov dôchodca 72
72. Alexander Kucka Snina poisťovací poradca 30
73. Jaroslav Zelinka Humenné výpravca vlakov 55
74. Anna Pčolová Snina živnostníčka 43
75. Tomáš Fudaly Mlynčeky vedúci DOS 55
76. Milan Olšovský Dolný Lieskov pracovník strážnej služby 40
77. Viktor Kancír Zvolen inžinier ekonómie 46
78. Jaroslav Firkaľ Volica vodič 40
79. Andrej Guzy Svidník živnostník 59
80. Katarína Luptáková Zvolen robotníčka 41
81. Jozef Minarik Bánovce nad Bebravou vlakvedúci osobných vlakov 40
82. Pavol Oriešek Nemšová rušňovodič 53
83. Rastislav Rosina Púchov rušňovodič 39
84. Anna Nagyová Kajal robotníčka 51
85. Alena Ličková Prievidza účtovníčka 47
86. Júlia Chlebanová Trenčín právnička 55
87. Ján Grajciar Komjatice inšpektor osobných vozňov 43
88. Katarína Kováčová Žilina predavačka 43
89. Mária Glovňová Bardejov stavebná úradníčka 43
90. Mariana Kucharčíková Trebišov krajčírka 32
91. Andrej Dudáš Pavlovce nad Uhom roľník 65
92. Michal Vaško Medzilaborce dôchodca 76
93. Miroslav Wansner Slovenská Ves elektrikár 44
94. Ľudmila Molčanová Sabinov učiteľka 35
95. Adriána Kobyľáková Trstená vedúca predajne 33
96. Stanislav Šípoš Prievidza baník 55
97. Jozef Valko Bratislava robotník 42
98. Jozef Trokšiar Šurany živnostník 44
99. Janka Ďurčovičová Nové Zámky technička 44
100. Milan Barta Komjatice vozňový inšpektor 48
101. Jozef Gerát Vrícko manažér SOU 42
102. Ľubica Ferčáková Medzilaborce ekonómka 37
103. Jozef Karchňak Sačurov automechanik 42
104. Antonina Kurucová Bardejov úradníčka 46
105. Helena Andrejcová Ruská Poruba učiteľka 48
106. Anton Čapkovič Košice nezamestnaný 42
107. Aleš Konečný Humenné robotník 46
108. Miroslav Masár Dubnica nad Váhom strojmajster 39
109. Dušan Kutliak Valaská technik 50
110. Michal Čonka Spišský Štiavnik živnostník 44
111. Marta Šínová Snina robotníčka 47
112. Erich Platko Radvaň nad Laborcom zootechnik 31
113. Tomáš Šafárik Výčapy - Opatovce elektromechanik 23
114. Janka Ružičková Detva novinárka 50
115. Petr Orság Bratislava fotograf 41
116. Vladimír Damašek Považská Bystrica elektrikár 54
117. Anna Višvaderová Senica predavačka 47
118. Rastislav Harvan Snina robotník 22
119. Michal Cipka Oľka vodič 62
Marec 2006
ANO 2.3%
SMER-SD 32.4%
ĽS-HZDS 11.4%
KDH 10.2%
SMK 11.1%
SDKÚ-DS 7.5%
SNS 8.7%
SF 6.6%
KSS 5%
 Zdroj: FOCUS
Prečo by mali ísť občania Slovenska voliť?
Na základe čoho sa budete rozhodovať komu vo voľbách odovzdať svoj hlas?
 [ c ] 2006 Net & Web Services, s.r.o.