Robert Fico

doc. JUDr. Robert Fico, CSc.


Predseda vlády SR

VZDELANIE

- študijné pobyty v USA, Anglicku, Fínsku, Belgicku, Francúzsku - špecializácia na ľudské práva a trestné právo

1988 - 1992 Externá vedecká ašpirantúra a získanie titulu CSc. ("Trest smrti v Československu")
1988 vykonanie odbornej sudcovskej skúšky a získanie kvalifikácie na výkon funkcie "sudca"
1982 - 1986 Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave a získanie titulu JUDr.

ŽIVOTOPIS

Priebeh zamestnaní:

2012 - predseda vlády Slovenskej republiky

 • 4. 7. 2006 - vymenovaný za predsedu vlády SR
 • 2006 znovuzvolený za poslanca NR SR
 • 1999 - 2006 zakladateľ a predseda strany SMER, poslanec NR SR za SMER, člen Výboru NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien, člen Stálej delegácie NR SR do Parlamentného zhromaždenia Rady Európy
 • 1992 - 1998 poslanec NR SR za SDĽ
 • 1994 - 2000 vymenovaný za agenta pre zastupovanie SR
  v konaní pred Európskou komisiou pre ľudské práva a Európskym súdom pre ľudské práva
 • 1991 - 1995 Právnický inštitút MS SR - zástupca riaditeľa
 • 1986 - 1991 Právnický inštitút MS SR - vedecký pracovník v oblasti trestného práva
 • 1986 - 1987 Základná vojenská služba, asistent vojenského vyšetrovateľa

  Iné aktivity:

 • autor odborných článkov
 • autor viacerých schválených zákonov
 • účastník viacerých medzinárodných konferencií a seminárov
 • pedagogická činnosť - prednášky na viacerých fakultách v SR i v
  zahraničí - člen redakčnej rady Justičnej revue
 • spoluautor projektu Slovenského národného strediska pre ľudské práva a zakladateľ Strediska pre obete trestných činov

  Ocenenia:
  2007 Zlatá medaila Maximiliána Hella "za zásluhy o rozvoj univerzity, vedy a vzdelanosti" (udelená TU Alexandra Dubčeka)
  2006 medaila Chatama Sófera za presadenie Pamätného dňa obetí holokaustu medzi pamätné dni v SR, udelená Múzeom židovskej kultúry •  
  Február 2006
  SMER-SD 31.8%
  ĽS-HZDS 11.4%
  KDH 10.3%
  SMK 10.3%
  SDKÚ-DS 8.7%
  SNS 8.1%
  SF 7.6%
  KSS 7%
   Zdroj: FOCUS
  Prečo by mali ísť občania Slovenska voliť?
  Na základe čoho sa budete rozhodovať komu vo voľbách odovzdať svoj hlas?
   [ c ] 2006 Net & Web Services, s.r.o.