Jozef Sásik

Jozef Sásik


predseda SĽS

VZDELANIE

1973 - základná škola, Banská Bystrica
1973 - 1975 - Lesnícke odborné učilište v Banskej Štiavnici
1975 - 1978 Stredná lesnícka a technická škola v Banskej Štiavnici, ktorú skončil maturitnou skúškou v júni
1978 zapísal sa k štúdiu na Lesníckej fakulte Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene
1983 obhájil diplomovú prácu a absolvoval štátne skúšky

ŽIVOTOPIS

Po absolvovaní základnej vojenskej služby v Kadani okres Chomutov nastúpil v apríli roku 1984 do zamestnania u Lesoprojekt - Ústav pre hospodársku úpravu lesov vo Zvolene, kde vo funkcii vedúceho projektanta hospodárskej úpravy lesov pracuje podnes. V roku 1976 vstúpil do ilegálnej Slovenskej ľudovej strany, pričom od roku 1975 bol i členom rodinného spoločenstva tajnej rímskokatolíckej cirkvi v Banskej Štiavnici a Banskej Bystrici. Počas roku 1978 založil a riadil až do roku 1989 študentskú, mládežnícku, ľudácku organizáciu na Lesníckej fakulte Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene. Úlohou organizácie bolo podávať svedectvo o praktikách zločineckého komunistického režimu na Slovensku a jeho negatívneho dopadu na katolícku slovenskú mládež.

V rokoch 1988-89 sa aktívne zúčastnil na porážke totalitného režimu prácou v stredoslovenskej Verejnosti proti ná siliu. V decembri 1989 pod jeho vedením vyšla Slovenská ľudová strana z ilegality v Banskej Bystrici a dňa 15. apríla 1990 po fúzii s pobočkou SĽS obnovenou súčasne v Senci pod vedením Prof. Jozefa Prokopa sa zaregisrovala Slovenská ľudová strana na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, kde proklamovala, že je pokračovateľkou Slovenskej ľudovej strany, založenej v roku 1905 ružomberským rímskokatolíckym farárom Andrejom Hlinkom.
Ing. Jozef Sásik pracuje v súčasnosti vo výkonných orgánoch SĽS ako predseda Mestskej organizácie Banská Bystrica a predseda Slovenskej ľudovej strany.

Slovenská ľudová strana pod vedením Predsedníctva, ktorého je Ing. Jozef Sásik členom, sa aktívne zúčastňuje verejného politického života v Slovenskej republike na kresťanskom, národnom, sociálnom princípe. Oficiálnou straníckou a jeho doktrínou sú Písmo sväté Nového zákona, učenie Svätých a pápežské encykliky. Jeho cieľom je, aby SĽS zvíťazila v parlamentných voľbách a priviedla Slovákov k stavovskému Slovenskému štátu.
 
Apríl 2006
SMER-SD 32.4%
ĽS-HZDS 14.3%
SMK 10.6%
SDKÚ-DS 9.7%
KDH 9.4%
SNS 8.4%
SF 6.4%
KSS 3.8%
ANO 1.9%
HZD 1.3%
 Zdroj: Štatistický úrad
Prečo by mali ísť občania Slovenska voliť?
Na základe čoho sa budete rozhodovať komu vo voľbách odovzdať svoj hlas?
 [ c ] 2006 Net & Web Services, s.r.o.