Osobnosti o voľbách

Dr.h.c. mult. prof. Ing. Juraj Sinay DrSc., rektor Technickej univerzity v KošiciachPrečo by mali ísť občania Slovenska voliť?

"Volebné právo je jeden z najdemokratickejších nástrojov, prostredníctvom ktorého sa môžu občania podieľať na riadení štátu. Ignorovanie volieb je, podľa môjho názoru, prejavom nezáujmu o smerovanie štátu. Preto som presvedčený o tom, že by všetci občania Slovenskej republiky mali volebné právo využiť a tým vytvoriť podmienky pre relevantné politické strany na to, aby viedli rozhovory s cieľom vytvorenia efektívnej vlády, ktorá bude viesť tento štát počas nasledujúcich štyroch rokov."

Na základe čoho sa budete rozhodovať komu vo voľbách odovzdať svoj hlas?

"V podmienkach Slovenskej republiky nie je zatiaľ politická kultúra na takej úrovni, že by bolo možné politikom skutočne dôverovať. Žiaľ z minulosti je dosť príkladov na to, že volebné programy alebo následne vládne programy neboli v dôsledku politických kríz splnené. Som však optimista a verím, že v budúcnosti sa bude aj politická kultúra v Slovenskej republike približovať tradičným demokraciám v Európe a preto budem považovať za rozhodujúce kritérium volebný program tej ktorej politickej strany. Pre mňa bude rozhodujúce zohľadnenie sociálneho rozmeru rozvoja spoločnosti v kontexte niektorých naštartovaných reforiem. Budem pri tom vychádzať z toho, do akej miery bude vo volebnom programe priestor na politické diskusie po voľbách. Je totiž jasné, že budúca vláda bude opäť koaličná vláda a preto musia byť politické strany pripravené viesť konštruktívny dialóg pri vytváraní vládneho programu v prospech Slovenskej republiky a jej občanov."
Máj 2006
SMER-SD 32%
SDKÚ-DS 11.4%
ĽS-HZDS 10.9%
SMK 10.8%
KDH 10.2%
SNS 9.2%
SF 6.2%
KSS 3.6%
ANO 1.5%
HZD 1.5%
 Zdroj: Štatistický úrad
Pôjdete voliť?
áno
ešte neviem
nie
Už viete koho budete voliť?
áno, jednoznačne
vyberám si medzi dvoma-troma stranami
rozhodnem sa tesne pred voľbami
nikoho, nikomu nedôverujem
Na základe čoho budete voliť?
podľa sympatie k lídrom
podľa programu
podľa činov v minulosti
volím menšie zlo
podľa odporúčania
Poznáte volebné programy politických strán?
áno, čítal som ich
 24.77%
poznám hlavné rozdiely
 25.21%
iba okrajovo
 24.86%
nepoznám
 25.17%
Prečo by mali ísť občania Slovenska voliť?
Na základe čoho sa budete rozhodovať komu vo voľbách odovzdať svoj hlas?
 [ c ] 2006 Net & Web Services, s.r.o.