Zaujímavosť

- Rodina

(Porovnanie volebných programov)

KDH

• KDH bude presadzovať ústavný zákon o ochrane manželstva
• Obrana slovenského rodinného práva pred zasahovaním medzinárodných organizácií a snahou zrovnoprávniť manželstvo s inými formami nemanželského spolužitia
• Zvýšenie daňového bonusu, určeného na podporu viacdetných rodín, o 100 percent na 1 100 Sk mesačne
• Zníženie odvodového zaťaženia rodín
• Čím dlhšie manželstvo, tým nižšie odvody
• Daňové prázdniny pre novomanželov
• Mladomanželské pôžičky na bývanie
• Zvýšenie príspevku pri narodení prvého dieťaťa na 10 000 Sk
• Zaviesť otcovskú dovolenku

KSS

• Otázku svetonázoru a náboženstva pokladať za čisto osobnú záležitosť
• Zabrániť ďalšej klerikalizácii Slovenska, najmä v školstve a kultúre.

ĽS-HZDS

• Rozdelenie výšky rodičovského príspevku podľa toho, v ktorom poradí sa dieťa narodí. V prípade druhonarodeného dieťaťa zvýšenie rodičovského príspevku na úroveň minimálnej mzdy.

SDKÚ

• Zvýšiť aj ochranu nízkopríjmových rodín
• Vytvorenie rodinných účtov tak, aby každá rodina mohla podľa svojich potrieb a priorít disponovať istým objemom prostriedkov, ktoré štát dnes priebežne vypláca v podobe priamych dávok
• Umožniť rodinám, aby si samy vybrali ten spôsob zdaňovania, ktorý im najviac vyhovuje zavedením spoločného rodinného zdaňovania
• Podpora ambulantnej a terénnej sociálnej práce

Smer-SD

• Zvýšiť príspevok pri narodení prvého dieťaťa.
• Postupne zvyšovať rodičovský príspevok.
• Odstrániť diskrimináciu rodičov, ktorí nemôžu umiestniť dieťa v predškolskom zariadení, ktorého zriaďovateľom je obec.
• Legislatívnymi úpravami v oblasti hypotekárnych úverov a Štátneho fondu rozvoja bývania zvýšiť dostupnosť hypotekárnych úverov a pôžičiek zo štátneho fondu; SMER – sociálna demokracia uvažuje s opätovným zavedením štátneho príspevku k hypotekárnemu úveru, ktorý by bol adresnou pomocou pre mladé rodiny.
• Zaviesť manželská pôžička, ktorú by poskytoval Štátny fond rozvoja bývania; jej cieľom je poskytnúť mladej rodine určitú finančnú sumu, maximálne 200.000,- Sk zo Štátneho fondu rozvoja bývania napr. na stavebné úpravy bytu alebo domu, na zariadenie domácnosti a iné potreby.
• Radikálne zvýšiť podporu mladých rodín pri narodení dieťaťa; keďže výška príspevku pri narodení dieťaťa je neúmerne nízka, SMER – sociálna demokracia presadí výrazné zvýšenie príspevku pri narodení prvého dieťaťa, a to najmenej na 15.000,- Sk a výraznejšiu medziročnú valorizáciu základnej dávky.
• Výrazne zvýšiť výšku rodičovského príspevku.
• Zvýšiť vymožiteľnosť výživného na Slovensku.
• Rozšíriť možnosti náhradného výživného.

Marec 2006
ANO 2.3%
SMER-SD 32.4%
ĽS-HZDS 11.4%
KDH 10.2%
SMK 11.1%
SDKÚ-DS 7.5%
SNS 8.7%
SF 6.6%
KSS 5%
 Zdroj: FOCUS
Prečo by mali ísť občania Slovenska voliť?
Na základe čoho sa budete rozhodovať komu vo voľbách odovzdať svoj hlas?
 [ c ] 2006 Net & Web Services, s.r.o.