Zaujímavosť

- Výraz "tretia cesta"


Výraz "tretia cesta" existuje najmenej od čias keď pápež Pius XII vyzval na konci 19. storočia na hľadanie tretej cesty medzi kapitalizmom a socializmom. Slovné spojenie "Tretia cesta" sa začalo výraznejšie presadzovať v žurnalistike i v odbornej literatúre od konca 1990-tych rokov, osobitne po víťazstve britských labouristov ako aj ďalších ľavicových strán v Európe v parlamentných voľbách. Termín „tretia cesta“ nemá v súčasnosti jednoznačný, univerzálne akceptovaný obsah. Prebieha diskusia, či "Tretia cesta" je naozaj treťou cestou, t.j. či je niečím zásadne novým, alebo či ide len o tradičnú sociálnu demokraciu prispôsobenú novým podmienkam, ktorá tak reaguje na výzvu Novej pravice z 1980-tych rokov, alebo či ide vlastne o sociálny liberalizmus. Tretia cesta odmieta tradičné socialistické morálne námietky voči kapitalizmu. Neexistuje jeden typ "tretej cesty". Spoločné je asi len zdôrazňovanie významu sociálne spravodlivej spoločnosti. Rozdiely sú najmä v chápaní ako dosiahnuť sociálne spravodlivú spoločnosť a čiastočne tiež v novej definícii sociálne spravodlivosti. Historický cieľ sociálnej demokracie - sociálne spravodlivá spoločnosť - zostáva, ale vplyvom zmien v spoločnosti a v ekonomike sa menia cesty k jeho dosiahnutiu. Nutnosť zásadnej zmeny sociálnodemokratickej politiky vyplýva podľa analýzy nemeckej SPD:
- zo zmien ekonomických podmienok v ostatných dvoch desaťročiach, a najmä v ostatnom desaťročí, čo zásadne obmedzuje možnosti národných vlád
- v kríze financovania sociálnych vymožeností zo štátneho rozpočtu
- v potrebe odstránenia „vnútorných zábran sociálneho štátu“, ktorá vychádza zo skúsenosti, že finančná pomoc štátu ľuďom v núdzi často nie je najlepšie riešenie, ale lepšie riešenie je solidárna spolupráca s inými ľuďmi, súkromnými a štátnymi organizáciami
- v potrebe nájsť novú rovnováhu medzi štátom a občianskou spoločnosťou
- v prechode k spoločnosti znalostí a informácií
- v potrebe získať voličov z rôznych skupín, vrátane nových profesií a žien
- v zmene v chápaní politiky a možností jej presadzovania.


Zdroj: Dr. Andrej ŠKOLKAY: Základy politológie, FMK UCM v Trnave, 2004
Január 2006
SMER-SD 36.8%
ĽS-HZDS 13.3%
KDH 9.1%
SDKÚ-DS 11.1%
SMK 9.6%
SF 6.6%
SNS 5.2%
KSS 4%
HZD 2.2%
ANO 1.6%
 Zdroj: Štatistický úrad
Prečo by mali ísť občania Slovenska voliť?
Na základe čoho sa budete rozhodovať komu vo voľbách odovzdať svoj hlas?
 [ c ] 2006 Net & Web Services, s.r.o.