Zaujímavosť

- Informačné a komunikačné technológie

(Porovnanie volebných programov)

KDH

• Vypísanie medzinárodného tendra pre vstup ďalších operátorov na trh mobilných sietí
• Zabezpečiť rozvoj e-governmentu vo všetkých oblastiach verejnej správy

SDKÚ

• Dôsledná a úplná liberalizácia telekomunikačného sektora
• Podporiť využívanie štrukturálnych fondov EÚ na počítačové vybavenie škôl, knižníc a na vybudovanie verejných mestských sietí
• Zaviesť elektronickú formu všetkých administratívnych úkonov medzi občanmi a orgánmi verejnej správy (cez internet)

Smer-SD

• Vytvoriť predpoklady pre skutočnú informatizáciu školstva spojenú s podstatne rozsiahlejším využitím moderných didaktických pomôcok, najmä informačných technológií a multimediálnej techniky vo vyučovacom procese v rámci moderných vzdelávacích a vedeckých metód a prístupov.
• Rozširovať podmienky pre vysokoškolské vzdelanie osobitne v oblastiach informatiky a informačných technológií, nanotechnológií a biotechnológií.
• Zmena výuky a vybavenie základných, odborných a stredných škôl výpočtovou technikou, ktorá umožní dosiahnutie úplnej počítačovej gramotnosti pedagógov, žiakov a študentov.
• Zabezpečiť prostredníctvom siete Internet bezplatný prístup občanov ku všetkým informáciám, ktorých zdrojom je verejná správa a ktoré sú zo zákona verejne dostupné.
• Umožniť občanovi v styku s orgánmi verejnej správy používať elektronickú komunikáciu ako plnohodnotnú alternatívu písomného styku.
• Zriadiť vo verejne prístupných štátnych inštitúciách (knižnice, nemocnice, daňové úrady, sociálne poisťovne, úrady práce a pod.) bezplatné prístupové miesta pre elektronickú komunikáciu s verejnou správou.
• Znížená sadzba dane z pridanej hodnoty na službu poskytovania Internetu.

Február 2006
SMER-SD 31.8%
ĽS-HZDS 11.4%
KDH 10.3%
SMK 10.3%
SDKÚ-DS 8.7%
SNS 8.1%
SF 7.6%
KSS 7%
 Zdroj: FOCUS
Prečo by mali ísť občania Slovenska voliť?
Na základe čoho sa budete rozhodovať komu vo voľbách odovzdať svoj hlas?
 [ c ] 2006 Net & Web Services, s.r.o.