Zaujímavosť

- Šport

(Porovnanie volebných programov)

KDH

• Predložiť moderný zákon o športe, ktorý rieši otázky financovania profesionálneho a amatérskeho športu a boja proti dopingu
• Zvýšiť podporu športu v priebehu rokov 2006 – 2010 o 30 % s dôrazom na rozvíjanie rekreačného a mládežníckeho športu v mestách a na vidieku.

SDKÚ

• Vo financovaní športu rozšíriť merateľné kritériá efektívnosti vynakladaných prostriedkov
• Zvýšiť podiel dotácií, ktoré budú motivovať školy či iné subjekty, aby aj mimo vyučovacích hodín organizovali športové podujatia
• Zostaviť rebríček 10 až 15 športov, ktorých reprezentáciu a talentovanú mládež budeme podporovať prioritne
• Prostriedky prideľovať na spoločnosťou určené ciele, nie na subjekty

Smer-SD

• Schváliť nový zákon o podpore športu s cieľom podpory štátnej reprezentácie, regionálneho, mládežníckeho a akademického športu a vytvoriť podmienky pre vznik nezávislej grantovej agentúry.
• Realizovať projekt: Vráťme vedu, kultúru a šport do našich škôl.

Február 2006
SMER-SD 33.5%
ĽS-HZDS 11.5%
KDH 11.4%
SDKÚ-DS 11.1%
SMK 9.8%
SF 7.7%
SNS 5.5%
KSS 5.4%
HZD 2.4%
ANO 1%
 Zdroj: Štatistický úrad
Prečo by mali ísť občania Slovenska voliť?
Na základe čoho sa budete rozhodovať komu vo voľbách odovzdať svoj hlas?
 [ c ] 2006 Net & Web Services, s.r.o.