Zaujímavosť

- Štát

Pôvod slova štát je z latiského status, čiže stav, ústava, poriadok. V dnešnom chápaní sa začalo používať až v období severoitalských republík. Do začiatku 16. storočia označenie res publica, civitas, regnum, imperium, ešte skôr polis…

Štát
 • inštitúcia, ktorá sa vyznačuje univerzalitou a verejným charakterom vytvárania a uplatňovania noriem správania a súčasne je spôsobilá zabezpečiť ich uplatnenie v praxi /Filip, Svatoň a Zimek/.


 • hierarchicky usporiadaný suverénny mocenskoriadiaci subsystém politického systému spoločnosti, ktorý je tvorený štátnymi orgánmi a štátnymi úradníkmi a ktorý prostredníctvom práva riadi spoločnosť /Prusák/


 • podľa Corneliusa Castoriadisa štát znamená konkrétny spôsob rozdelenia a koncentrácie spoločenskej moci s cieľom zvýšenia schopnosti riadenia. Je to subjekt oddelený od celku, založený na to, aby zabezpečil pretrvanie tejto oddelenosti. Inými slovami, štát je subjekt založený vo forme štátneho aparátu s ohraničenou sférou kompetencie /Bauman 2000/
Čiastkové sprostredkujúce funkcie vo vzťahoch jednotlivcov a spoločenských skupín, ako aj vo vzťahu k štátu, plnia neštátne politické inštitúcie ako sú napríklad politické strany, politické hnutia, záujmové a nátlakové skupiny.

Suverenitou /zvrchovanosťou/ štátu sa rozumie nezávislosť a neobmedzenosť výkonu štátnej moci zo strany akejkoľvek inej alebo vonkajšej moci.

Občania sú fyzické osoby, ktorých vzťah k štátu má charakter trvalosti a je formalizovaný do podoby právneho vzťahu, ktorý vypovedá o členstve jednotlivca v štáte.

Vznik štátu
 • exogénny (keď jedna spoločnosť dobyje druhú)


 • endogénny (keď jedna časť spoločnosti postupne ustanoví svoju dominanciu nad druhou)
Dominujúci musia z dlhodobého hľadiska poskytovať určitú formu služby alebo služieb ak chcú byť považovaní za legitímnych.

Teórie vzniku štátu:
 • dohodou (Hobbes, Locke a Rousseau) – Švajčiarsko, USA

 • teória dobytia (Spencer)

 • triedne teórie (Marx a Engels) štát otrokársky, feudálny, kapitalistický, socialistický (a predtým prvotnopospolná spoločnosť)

 • teokratické (panovník ako zosobnenie Boha) – faraón v Egypte

 • teologické (moc panovníka a vznik štátu z božej milosti) – rakúsko-uhorský cisár

 • patriarchálne (rozrastanie rodiny, kmeňa)


Zdroj: Dr. Andrej ŠKOLKAY: Základy politológie, FMK UCM v Trnave, 2004
Február 2006
SMER-SD 33.5%
ĽS-HZDS 11.5%
KDH 11.4%
SDKÚ-DS 11.1%
SMK 9.8%
SF 7.7%
SNS 5.5%
KSS 5.4%
HZD 2.4%
ANO 1%
 Zdroj: Štatistický úrad
Pôjdete voliť?
áno
ešte neviem
nie
Už viete koho budete voliť?
áno, jednoznačne
vyberám si medzi dvoma-troma stranami
rozhodnem sa tesne pred voľbami
nikoho, nikomu nedôverujem
Na základe čoho budete voliť?
podľa sympatie k lídrom
 21.19%
podľa programu
 20.92%
podľa činov v minulosti
 19.24%
volím menšie zlo
 19.16%
podľa odporúčania
 19.5%
Poznáte volebné programy politických strán?
áno, čítal som ich
poznám hlavné rozdiely
iba okrajovo
nepoznám
Prečo by mali ísť občania Slovenska voliť?
Na základe čoho sa budete rozhodovať komu vo voľbách odovzdať svoj hlas?
 [ c ] 2006 Net & Web Services, s.r.o.